Derin Bilgili Ansiklopedi

Mazurka

Mazurka, mazurek çiftlerin daire oluşturarak yaptığı Polonya halk dansı. Kendine özgü ayak ve topuk vuruşlarıyla,…

Mazmun

Mazmun, divan ve halk edebiyatlarında bazı kavramların anlatımında kullanılan kalıplaşmış söz ("boy" yerine…

Maziyariye

Maziyariye, İranlı Maziyar Karin'in (Müs­lüman olduktan sonra Muhammed) (ö. 838) kurduğu Hurremiye akımı­nın iki…

Mazı

Mazı, iğne yapraklılardan, servigiller ( Cup­ressaceae) familyasının Thuja cinsini oluştu­ran 6 kadar reçineli ağaç…

Mazı

Mazı, ağaçuru olarak da bilinen, bazı bö­ceklerce bitki dokularında oluşturulan ve genellikle tanen içeren…