Adolf von Lützow 48

Adolf von Lützow

, Napoléon Savaşları sırasın­da yürüttüğü gerilla mücadelesiyle tanınan, giriştiği harekatların çoğunda başarısızlı­ğa uğramış asker (d. 18 Mayıs 1782, Berlin – ö. 6 Aralık 1834, Berlin).

Prusya ordusuna 1795’te girdi. Prusya kuvvetlerinin 1806’da Auerstadt’ta Fran­sız ordusu karşısında kesin yenilgiye uğradığı çarpışmada yer aldı. Askerlikten 1808’de ayrıldı ve ertesi yıl ’in Fransız işgaline karşı başlattığı so­nuçsuz halk ayaklanmasına katıldı. 1811′ de yeniden Prusya ordusunda görev aldı. Fransa’ya karşı yeni bir savaşın başlatıldığı 1813’te Prusya genelkurmay başkanı ’un izniyle Fransız hatlarının gerisinde harekatlar yürütmek üzere bir süvari birliği kurmaya girişti. Prusyalı olmayan gönüllülerin ağırlıkta ol­duğu birliğin asker sayısı zamanla 3 bine kadar ulaştı.

Boyunduruk altındaki Almanya’nın yasını tutmanın bir simgesi ola­rak giydikleri üniformalardan dolayı, Lüt­zow’un birliği halk arasında Kara Çete () olarak anılmaya başladı. Tarafların ateşkese vardığı 4 Haziran 1813’te hattın öbür tarafında kalan Lüt­zow’un komutasındaki askerlerin tamamı­na yakını yok edildi. Birliğini yeniden ör­gütleyen Lützow giriştiği gerilla eylemle­rinde birçok kez yaralandı. Ligny’de 16 Haziran 1815’te yapılan çarpışmada bir yarma harekatına komuta etti, ama Fran­sız süvarileri karşısında bozguna uğradı. Tutsak düşmesine karşın, 18 Haziran’da Waterloo’da kaçmayı başardı. Savaştan sonra Prusya ordusunda kaldı ve tümgene­ral rütbesine kadar yükseldi.

Fatih Sultan Mehmed’in Anadolu’yu tamamen Osmanlı İmparatorluğu haline getirdiği savaşın adı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language