Ahmed Lutfi es-Seyyid

Ahmed Lutfi es-Seyyid, Mısır’da 20. yüzyılın ilk yarısındaki çağdaşlaşma hareketinin önde gelen sözcülerinden gazeteci ve avukat ( d. 15 Ocak 1872 – ö. 1963, Mısır).

Hukuk öğrenimi gördükten sonra adli bir görev aldı. Mart 1907’de Mısır milliyetçileri­nin ılımlı kanadını temsil eden Ümmet Partisi’nin görüşlerini yansıtan el-Ceride gazetesini kurdu. I. Dünya Savaşı’nın başla­masıyla Mısır’daki İngiliz yetkililerinin uy­guladığı sıkı sansür üzerine, gazetenin genel yayın yönetmenliğinden ayrıldı. Savaşın sonunda Mısır’daki İngiliz işgaline son verÂmek için İngiltere’yle yürütülen görüşmele­re katıldı. Bu görüşmeler sırasında Mısırlı milliyetçiler arasında beliren çekişmeler, doğrudan siyasete karışmama kararını güç­lendirdi. Sonraki yıllarda toplumsal konular ve Kahire Universitesi’nin sorunlarıyla ilgi­lendi.

Lutfi’ye göre Mısır, ulusal kimliğindeki bir zaafın cezasını çekiyordu. Halkın devlet otoritesine kayıtsız bir biçimde boyun eğ­mesinden kaynaklanan bu zaafın temelinde, Mısır’ın tarih boyunca toplumsal inisiyatifi körelten otokratik yönetimler altında kal­mış olması yatıyordu. Dolayısıyla halkın yönetime katılma sorumluluğunu taşıyacak bir düzeye getirilmesine ağırlık veren Lutfi, bu doğrultuda Batı uygarlığının teknik alan­daki gelişmelerinin özümlenmesini ve ka­dınların toplumdaki aşağı statülerinden kurtarılmasını savundu. Eğitimin önemini vur­gulayarak köylülerden kentli bürokratlara kadar toplumun her kesimine, yaşam biçim­lerine uygun bir eğitimin verilmesine çalıştı.

“20 Yılın Seçme Spor Karikatürleri” ve “ Hık Mık Kemer Sık” adlı iki albümü olan karikatürist

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Ahmed Lutfi Efendi

Next Article

Ömer Lütfi Fikri

Related Posts