Ahmet Reşit Rey

Ahmet Reşit Rey, devlet adamı, şair ve yazar.Edebiyat-ı Cedide akımının bireysel lirizmini ve biçimsel titizliğini yansıtan şiirleriyle tanınmıştır. Ekrem ve Cemal Reşit Rey’in babasıdır (d. 1870, İstanbul ö. 1956, İstanbul).

1888’de Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’yi bitirdikten sonra aynı okulda bir yıl Kadar ders verdi. Mabeyn kâtipliği, Kudüs mutasarrıflığı, Manastır, Ankara, Halep ve Aydın valilikleri yaptı. 1912’de Mehmed Kâmil Paşa kabinesinde dahiliye nazırı oldu. Bâbıâli Baskını’yla kabine düşünce (1913) ailesiyle birlikte önce Mısır’a, oradan da Paris’e gitti. Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesinde suçlu görülerek gıyabında idama mahküm edildi. Mütarekeden sonra İstanbula döndü, Tevfik ve Damat Ferid paşaların kabinelerinde dahiliye nazırlığı yaptı (1919-20). Sevr Antlaşması için gönderildiği Fransa’da anlaşma hükümlerine karşı çıkarak bütün görevlerinden ayrıldı ve yalnızca edebiyatla uğraşmaya başladı.

İlk şiirleri Gülşen dergisinde çıkan (1885) Ahmet Reşit, daha sonra çeşitli dergi ve gazetelerde şiirler, yazılar yayımladı. Edebiyat-ı Cedide’nin şiir alanındaki başlıca temsilcilerinden biri oldu. Racine, Corneille, Vergilius ve Homeros’tan çeviriler yaptı. Nazariyatı Edebiye (1912, 2 cilt) başlıca yapıtıdır.

“20 Yılın Seçme Spor Karikatürleri” ve “ Hık Mık Kemer Sık” adlı iki albümü olan karikatürist

 

Total
0
Shares
1 comment
 1. Visitor Rating: 4.6/10
  Bu ismi daha önce duydunuz mu?: 4
  Eserlerini okudunuz mu?: 2
  Eserlerini beğendiniz mi?: 6
  Bu isimden etkilendiniz mi?: 4.5
  İçerik sizi tatmin etti mi?: 6.5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Rey

Next Article

Cemal Reşit Rey

Related Posts