Albert Mansbridge

unknown artist; Albert Mansbridge (1876-1952), Founder of the Workers’ Educational Association; The Stanley & Audrey Burton Gallery, University of Leeds; http://www.artuk.org/artworks/albert-mansbridge-18761952-founder-of-the-workers-educational-association-39286

Albert Mansbridge, İngiltere’de yetişkin eği­timi hareketinin kurucusu, eğitmen (d. 10 Ocak 1876, Gloucester -ö. 22 Ağustos 1952, Torquay, Devon, İngiltere).

Bir marangozun oğlu olan Mansbridge, ailesinin sınırlı mali olanakları nedeniyle 14 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldı. Büyük ölçüde kendi kendini yetiştirdi. Bir yandan katiplik yaparken, bir yandan da Londra’daki King’s College’da dışarıdan öğrenci olarak eğitimini sürdürdü. Daha sonra öğrenci da olarak gündüzleri eğitimini katiplik yaparak geçimini sağlarken,  gece sınıflarında sanayi tarihi, iktisat ve daktilo dersleri verdi.

Mansbridge, 1873’te oluşturulan dışarıdan üniversite izleme sisteminin neredeyse yal­nızca üst ve orta sınıf üyelerine açık olma­sından rahatsızlık duyuyordu. Bu nedenle 1903’te ilk adı Çalışanların Yüksek Öğreni­mini Destekleme Derneği olan İşçi Eğitimi Birliği’ni (WEA) kurdu. WEA kısa süre içinde birçok İngiliz üniversitesi tarafından tanındı. Mansbridge 1905’te katipliği bıra­karak birliğin genel sekreteri olarak çalış­maya başladı.

Dünya edebiyatının en ünlü yazarları arasında yer alan, 1840-1902 yılları arasında yaşamış, natüralizm akımının öncüsü

 

Mansbridge’in yönetiminde WEA, her­hangi bir akademik kuruma bağlı olmayan çalışanlar için özel bir eğitim sistemi ve bir bilimsel kütüphane (Ulusal Merkez Kütüp­hanesi) oluşturdu. Mansbridge de Avustral­ya, Yeni Zelanda ve Kanada’da WEA şubeleri kurdu. Omurilik iltihabı nedeniyle bir süre çalışmalarından ayrı kaldıktan son­ra Dünya Yetişkin Eğitimi Birliği (1918), Gemici Eğitim Servisi (1919) ve İngiliz Yetişkin Eğitimi Enstitüsü (1921) gibi grup­ları örgütledi. 1922’de Boston’da Lowell Konferansları’nı ve 1926’da Pasifik Din Okulu’nda Earle Konferansları’nı verdi. Başlıca yapıtları An Adventure in Working­ Class Education (1920; İşçi Sınıfı Eğitimin­de bir Serüven, The Making of an Educa­tionist (1929; Bir Eğitimcinin Yetişmesi), Brick upon Brick (1934; Tuğla Ütüne Tuğla) ve özyaşam öyküsü Trodden Road’ dır (1940; Yürünen Yol). Makale ve konuşmalarından bir derleme 1944’te The King­dom of the Mind (Zihnin Krallığı) adıyla yayımlandı.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Mansart çatı

Next Article

Arif Müfid Mansel

Related Posts