Andrey Liyapçev 48

Andrey Liyapçev

, Başbakanlık dönemi ( 1926- 30) yoğun iç karışıklıklara sahne olmuş, Bulgar devlet adamı d. 30 Kasım 1866, Resen, Makedonya -ö. 6 Kasım 1933, Sofya, Bulgaristan).

Öğrencilik yıllarında Bulgaristan’la Doğu Rumeli’nin birleştirilmesini amaçlayan ha­rekette önemli rol oynadı (1885). Sonraki yıllarda çeşitli gazetelerde Makedonyalıla­rın devrimci mücadelesini destekleyen yazı­lar yayımladı ve Demokratik Parti’nin yayın organı Priaporets’in yayın yönetmenliğini yaptı. Kooperatif hareketinin de öncüleri arasında yer alan Lyapçev, uzun yıllar Yüksek Ulusal Kooperatif Meclisi’nin başkanlığını yürüttü.

1908’den sonra hemen hemen sürekli ola­rak Bulgar Parlamentosu’nda görev alan Lyapçev, 1908-11 arasında sırasıyla tarım ve ticaret bakanlığı ile maliye bakanlığı yaptı. 1908’de Bulgaristan adına, ülkesinin Os­manlı Devleti’nden bağımsızlığını ilan eden antlaşmaya imza attı. 1918’de yeniden mali­ye bakam oldu ve Bulgaristan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisinin ardından yapılan ateşkes anlaşmasını (Eylül 1918) imzaladı. Aynı yılın kasım ayında savaş bakanlığına atandı.

’nin başba­kanlığı sırasında hapse atıldı (1922). Stamboliyski’nin devrilmesinin hemen ardından Haziran 1923’te serbest bırakıldı. Bu tarih­ten sonra ”Demokratik İttifak” olarak anı­lan, Başbakan Aleksandır Tsankov önderli­ğindeki siyasal koalisyonun önderleri arasında yer aldı ve Ocak 1926’da Tsankov’un yerine başbakan oldu.

Lyapçev hükümeti nin Makedonya Devrimci Örgütü’nün () şiddet eylemlerine göz yumması, Bulgaristan’la Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki gerginlikleri artırdığı gibi ’nun Bulgaristan’ın bazı bölgelerini fiilen denetim altına almasına da yol açtı. Öte yandan 1927-28 yıllarında Milletler Cemiyeti’nden sağlanan mali kaynaklarla, Yugoslavya’ya sığınmış olan Bulgar yurttaşla­rına ülkeye geri dönme olanağı tanındı. Ekonomik bunalım nedeniyle yoğunlaşan hoşnutsuzluklar Lyapçev’in başbakanlık dö­neminin sonuna değin sürdü.

ABD Senatosu’na seçilen (1870/1871) ilk Siyah politikacı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language