Antoine Meillet 48

Antoine Meillet

, yaşadığı donemin en etkili dilbilimcilerinden Fransız filozof (d. 11 Kasım _ 1866, Moulins, – ö. 21 Eylül 1936, Chateaumeil­lant, Fransa).

Hint-Avrupa dillerinin ilk dönemini ve tarihsel gelişimini açıkladığı karşılaştırmalı çalışmalarıyla tanınır. Diller­deki değişimi açıklarken dile toplumsal bir olgu olarak yaklaşmış, ses değişimlerinin ardındaki psikolojik etkenleri araştırmıştır.

1891’de, Paris’teki Yüksek Araştırmalar Okulu’nda karşılaştırmalı Hint-Avrupa dil­leri bölümünün başkanı oldu. 1902’den, College de France’a profesör atandığı 1906’ya değin burada Ermenice dersleri verdi. En önemli yapıtı sayılan Introduction a l’ etude comparative des langues indo­europeennes’ de (1903; Hint-Avrupa Dilleri Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalara Gi­riş) bu dillerin birbiriyle ve türemiş oldukla­rı Hint-Avrupa diliyle ilişkilerini inceliyor, dillerin farklılaşmasını açıklayan bir kuram geliştiriyordu. Bu kurama göre, gelişimleri­ni ortaya çıktıkları merkezin uzağında sür­düren diller, bu merkezde başlayan değişim­lerden daha az etkileniyor ve eski özellikle­rini koruyabiliyordu. 1902’de, konusundaki temel yapıtlardan olan Esquisse de la gram maire comparee de I’ armenien classique’i (1902; Karşılaştırmalı Klasik Ermenice Dil­bilgisinin Ana Hatları) yayımlayan Meillet, Slav dilleriyle ilgili ilk önemli araştırmalarını da bu dönemde yaptı. Germen, Baltık ve Kelt dilleri üzerine araştırmalar yürüttü. ı915’te yayımlanan dilbilgisi kitabıyla Eski İran dili konusundaki çalışmalara önemli bir katkıda bulundu. 1913 ve 1928’de Eski Yunanca ve Latincenin tarihsel bağlamıyla önemi üzerinde iki büyük yapıt verdi. Çeşitli makalelerinde, sözcüklerin anlamı ve ben­zeri dil olgulannda görülen değişimlerde toplumsal etkenlerin rolü üzerinde durdu.

Kadın hakları, çocuk yetiştirme, cinsel ahlak, nükleer silahlanma, ırklar arası ilişkiler, uyuş­turucu kullanımı, nüfus planlaması, çevre kirliliği ve dünyadaki açlık sorunu gibi çok çeşitli konulardaki çalışmalarıyla tanınmış ABD’li antropolog

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language