Apolinario Mabini 48

Apolinario Mabini

, ’nin sözcülüğünü üstlenen Filipinli bağımsızlık savaşçısı. Kısa bir süre yaşayabilen cumhuriyetin (1898-99) anayasasını kaleme almıştır (d. 23 Temmuz 1864, Talaga – ö. 13 Mayıs 1903, Manila, Filipin­ler).

Bir köylü ailesinden geliyordu. Manila’da San Juan de Letran College’de öğrenim gördü. 1894’te Santo Tomas Üniversite­si’nden hukuk diploması aldı. Ağustos 1896’da İspanyol yönetimine karşı başlatı­lan ayaklanma sırasında General ‘nun kuvvetlerine katılarak kısa sürede onun sağ kolu oldu. 1898’de İspan­yol-Amerikan Savaşı ‘nın patlak vermesi üzerine, İspanya’ dan bağımsızlığın elde edilmesi amacıyla ABD’yle işbirliğini sa­vundu. Eylül ve Ekim 1898’de ticaret kenti Malolos’ta toplanan bir kurultayda Aguinal­do’nun başkanlığında bağımsız bir cumhuri­yet ilan edildi. Mabini ABD’ninkini örnek alarak yeni cumhuriyetin anayasasını hazır­ladı.

ABD’nin Filipinleri ilhak edeceğini açıklaması üzerine Aguinaldo’nun önderli­ğinde yeniden başlatılan bağımsızlık müca­delesine katıldı. Aralık 1899’da ABD bir­liklerince yakalandı. ABD’ye bağlılık yemi­ni etmeyi reddetmesi üzerine Guam’a sürül­dü ve ancak ölümünden birkaç ay önce ülkesine dönmesine izin verildi.

Mabini, (1931; Fili­pin Devrimi) adlı bir kitap yazmıştır.

ABD’de Köleliğin Kaldırılması Akımı’nda etkin bir rol oynayan yayıncı.

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language