Derin Bilgili Ansiklopedi

Asım Zihnioğlu

2 4

Çağrı Tasarım Kampanya

Asım Zihnioğlu, Türkiye’de çay tarımının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba gösteren ve çay tarımının babası olarak adlandırılan tarım uzmanı. (d. 1909, Uşak, öt: ?)

1927’de İzmir’de Ziraat Meslek Okulu’ndan mezun olunca Uşak Şeker Fabrikası’nda çalışmaya başladı. 1933’te Giresun Fındık Bahçeleri’nin İmar ve Islahı Mücadele Teşkilatı’na atandı. 1938’de Rize Çay ve Fidanlıklar Teşkilatı’nda müdürlüğe getirildi. Bu görevdeyken 1939- 40’ta Batum’dan getirilen çay tohumlarının köylerde ekilmesini ve böylece elde edilen fidelerle yeni çaylıklar kurulmasını sağladı. Toprak erozyonuna karşı setlen- dirme yönteminin uygulanması çalışmalarını yönetti. Yeni bir yasayla kurulması öngörülen 30 bin dekar çay bahçesinin Rize bölgesinde gerçekleştirilmesini sağladı. Yöre halkının çay tarımı konusunda bilgilendirilmesi için çaba harcadı ve örnek çay bahçeleri kurdu. Çevreden toplanan çay yapraklarının Çin usulü sıcak odalarda kurutulmasıyla ilk Türk çayının (30 kg) elde edilmesi çalışmalarına katıldı. Daha sonraki yıllarda çevrede yeni çay atölyelerinin kurulmasını destekledi.

1943-45 arasında Tarım Bakanlığı tarafından gönderildiği Hindistan ve Seylan’da (bugün Sri Lanka) çay konusunda eğitim gördü. Yurda döndükten sonra 1946’da Rize’de Çaycılar Yardımlaşma Kooperatifi’ni kurdu. 1947’de ilk kez modern tesislerde çay üretimini başlattı. 1959’te İstanbul Tekel Genel Müdürlüğü merkezine atandı. Bu görevdeyken Tekel’in Maltepe’deki Araştırma Enstitüsü’nde bir kalite kontrol laboratuvarı oluşturdu. I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanmasında çalıştı. Daha sonraki yıllarda çeşitli ülkelerde çay konusunda incelemelerde bulundu, sempozyum ve toplantılara katıldı. 1969’da emekliye ayrıldı. Zihnioğlu’na çay tarımının ve ürününün geliştirilmesinde gösterdiği üstün gayret nedeniyle TÜBİTAK tarafından 1983’te Hizmet Ödülü, Çay İşletmeleri Kurumu tarafından da 1997’de Üstün Gayret, Başarı ve Hizmet Ödülü verilmiştir. Zihnioğlu’nun Çay Ziraati (1956), Çay ve İklimi (1967), Seylan ve Hindistan Çay Endüstrisindeki Son Gelişmeler (1967) gibi çalışmaları yayımlanmıştır.

Kariyeri boyunca yaptığı 47 karşılaşmada tek yenilgi almış efsane güreşçi

 

Show Comments (2)