Azize Lucia

Azize Lucia (Saint Lucy), Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde çevresinde geniş bir mürit grubu toplayan din şehidi (d. 304, Sicilya, yortu günü, 13 Aralık).

Siracusa kentinin koruyucu azizesidir. Adı ile ışık arasında ilişki kuran efsanelerden yola çıkılarak görme duyusunun koruyucu­su olarak kabul edilmiş ve ortaçağ ressamla­rınca çanak içinde gözlerini taşıyan bir azize olarak betimlenmiştir.

Bazı apokrif metinlere göre zengin bir Sicilyalı aileden gelir. Evliliği ve dünya nimetlerini reddederek bakire kalmaya ye­min etmiş ve Azize Agatha’nın yolunu izleyerek kendini dine adamaya karar ver­miştir. Reddettiği taliplilerinden biri onu Romalı yetkililere şikayet eder ve Lucia’ya bir genelevde fahişe olma cezası verilir. Ama efsaneye göre, kutsal güçlerin işe karışmasıyla Lucia hareketsiz hale gelir ve dışarı taşınamadığından bu ceza yerine geti­rilemez. Ardından ateşe atılarak yakılmak istenir ama yanmadığı görülür. Sonunda boynuna kılıç saplanarak öldürülür.

Hz. İsa’nın yaşamını, ölümünü ve dirilişini anmak üzere kilisenin belirlediği günler

 

Azize Lucia’nın Roma imparatoru Diocle­tianus döneminde, Hıristiyanlara karşı giri­şilen kıyım sırasında öldürüldüğü sanılmak­tadır. Erken dönem Roma kilise metinlerin­de ve Siracusa’da bulunan 400’den kalma bir yazıtta adına rastlanır. Ününün kanıtı olarak, ülkenin çoğunluğunun putperest olduğu 8. yüzyılda İngiltere’de adına yaptı­rılan iki kilise gösterilebilir.

Azize Lucia, yortu günü olan 13 Aralık’ta çeşitli törenlerle anılır. İsveç’te Azize Lucia Günü, Noel kutlamalarının başlangıcı ola­rak kabul edilir. O gün ailenin en küçük kız çocuğu beyazlar giyer ve başına mumlarla süslü bir taç takar.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Henry R. Luce

Next Article

Lucky Luciano

Related Posts