Baltacı Mehmed Paşa

,  Pakçamüezzin , III. Ahmed saltanatında, 25 Aralık 1704 – 3 Mayıs 1706 ve 19 Ağustos 1710 – 20 Kasım 1711 dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı (d. y. 1660, Osmancık, Çorum ö. 1712, Limni Adası).

Yazıcı olarak saraya alındı. Daha sonra Baltacılar Ocağı’na yazıldı. II. Mustafa’nın 1695’te tahta çıkmasından sonra darü’ssaade yazıcısı halifesi oldu. 1703’te mirahorluğa, Kasım 1704’te de vezirlik rütbesiyle kaptanıderyalığa atandı. Aralık 1704’te sadrazamlığa getirildi. Kendisine büyük çıkarlar sağladığı ve bazı devlet ileri gelenleriyle çekişmeye girdiği için 1706’da görevden alınarak Erzurum beylerbeyliğine gönderildi. 1707’de Sakız Adası muhafızı, 1709’da Halep beylerbeyi oldu. 1710’da ikinci kez sadrazamlığa getirildi. Ertesi yıl Rusya’ya açılan savaşta () serdarlığa atandı. Prut Irmağı kıyısında üstünlük sağlamışken, yeniçerilerin disiplinsizlik göstermesi ve Rusların önemli ödünler vermesi üzerine, Kırım hanı 11. Devlet Giray’ın muhalefetine karşın barış önerisini kabul ederek ’nı (Temmuz 1711) imzaladı. II. Devlet Giray’ın, Osmanlılara sığınmış olan İsveç kralı XII. Karl’ın ve saraydaki, rakiplerinin etkisiyle sadrazamlıktan alınarak (Kasım 1711) Midilli Adasına, oradan da Limni Adasına sürgün edildi ve orada öldü.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language