Barbara McClintock 48

Barbara McClintock

, ha­reketli kalıtsal öğeleri bularak 1983 Nobel Fizyoloji ya da ’nü kazanan genetik bilgini (d. 16 Haziran 1902, Hartford, Connecticut – ö. 2 Eylül 1992, Huntington, New York, ABD).

Cornell Üniversitesi’nin bitki genetiği öğ­renimi gördü. 1927’de botanik alanında doktorasını tamamladı. Bir süre ders ver­dikten sonra araştırmacı olarak Washing­ton, D. C.’deki Carnegie Enstitüsü’ne girdi ve ölünceye kadar, sonradan özerkleşen Cold Spring Harbor Laboratuvarı’nda ça­lıştı.

Mısır tanelerinin renklerindeki değişiklik­leri gözlemleyerek, kalıtsal bilginin durağan olmadığını buldu. Kalıtsal maddede yer alan denetleyici iki öğe elde etti ve bunların hareketli olmakla kalmayıp konumlarında­ki değişimin komşu genlerin davranışını da etkilediğini ortaya çıkardı. Yer değiştiren öğelerin canlının gelişimi sırasında hücrelerin farklılaşmasından sorumlu olduğunu öne sürdü. Bu araştırmaların önemi yıllarca anlaşılmadıysa da, buluşları kalıtımın işlev ve düzenine ilişkin bilgilerin gelişmesini sağladı.

McClintock, 1983 Nobel Ödülü’nden başka 1970’te Ulusal Bilim Madalyası ve 1981’de ilk kez verilen MacArthur Laure­ate Ödülü’nü aldı. Evelyn F. Keller’in yaz­dığı yaşam öyküsü A Feeling for the Orga­nism (Canlı İçin Bir Duygu) 1983’te yayımlandı.

Genetik (kalıtım)biliminin kurucusu Avusturyalı botanik bilgini

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language