Kategori: Astronom

James McDivitt

James McDivitt, ABD’li uzay adam­ları arasında ilk uzay yürüyüşünü gerçekleş­tiren astronot (d. 10 Haziran 1929, Chicago. ABD. ö. -). 1951 ‘de ABD Hava Kuvvetleri’ne katıla­rak …

Bernard Lyot

Bernard Lyot, Güneş tacının tutuluma gerek kalmaksızın gözlenebilmesini olanaklı kılan koronografi geliştiren (1930) Fransız astronom (d. 27 Şubat 1897, Paris, Fransa -ö. 2 Nisan 1952, …

Pomponius Mela

Pomponius Mela, ilkçağda coğrafya üzerine klasik Latinceyle yazılmış tek inceleme olan De situ orbis’in (Dünyanın Konumu Üzerine) yazarı (d.,ö.. İS 43). De chorographia (Haritacılık Üzerine) …

Pierre Méchain

Pierre Méchain, 1792- 99 arasında Jean Delambre ile birlikte Dunkerque (Fransa) ile Barselona (İspan­ya) arasındaki meridyen yayının uzunluğu­nu ölçmesiyle tanınan astronom ve hidrograf (d. 16 …

Tobias Mayer

Tobias Mayer, denizde boylam be­lirlemeyi kolaylaştıran Ay tabloları hazırla­yan Alman astronom. Mayer Ay sallantıla­rını da (görünürdeki yalpalamalar) keşfet­miştir. (d. 17 Şubat 1723, Marbach, Württemberg – …

John Stanley Plaskett

John Stanley Plaskett, geliştirdiği gözlem aleti tasarımları ve gerçekleştirdiği spektroskopik gözlemlerle tanınan Kanadalı astronom (d. 17 Kasım 1865, Woodstock, Ontario, Kanada ö. 17 Ekim 1941, …

Meghnad Saha

Meghnad Saha FRS, yıldızlardaki kimyasal ve fiziksel koşulları tanımlamak için kullanılan Saha (ısıl) iyonlaşma denklemini geliştirmesiyle bilinen bir Hintli astrofizikçi (d. 6 Ekim 1893, Seoratali, …

Carl Sagan

Carl Edward Sagan, Amerikalı gökbilimci, astronom. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Metan, amonyak, su ve hidrojen sülfür gazı karışımının uzun dalga boylu morötesi ışınım …

Sabit Bin Kurra

Sabit Bin Kurra, Abbasi Halifeliği döneminde dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Bağdat’ta yaşayan bir Sabian matematikçi, doktor, astronom (d. y. 836, Harran ö. 901, Bağdat). Varlıklı …
Select Language