Kategori: Gazeteci

Robert R. McCormick

Robert R. McCormick, Albay McCormick adıyla da bilinen ABD’li gazete yayımcısı (d. 30 Temmuz 1880, Chicago – ö. 1 Nisan 1955, Wheaton, Illinois, ABD). Kendine …

Desmond MacCarthy

Desmond MacCarthy, derin bilgisi, sağduyusu ve canlı üslubuyla tanınmış İngiliz gazeteci (d. 20 Mayıs 1877, Plymouth, Devon -ö. 8 Haziran 1952, Cambridge, İngiltere). Dokuz yıl …

Feraizcizade Mehmet Şakir

Feraizcizade Mehmet Şakir, Dilbilim çalışmaları ve gazeteciliği­nin yanı sıra, Moliere’den yola çıkarak yazdığı komedileriyle tanınan oyun yazarı ve yayımcı (d. 1853 Bursa -ö. 1911, Bursa). …

Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki, Dayanışma hareketi içinde etkin görev alan ve Doğu Avru­pa’da 1940’lar sonrasındaki dönemin ko­münist olmayan ilk başbakanı, gazeteci, siyaset adamı (d. 18 Nisan 1927, …

Henry Mayhew

Henry Mayhew, Lon­don Labour and the London Poor (1851-62, 4 cilt; Londralı İşçiler ve Londralı Yoksullar) adlı yapıtıyla tanınan Punch dergisinin kurucularından gazeteci ve sosyolog. …

Jean-Paul Marat

Jean-Paul Marat, Fransız Dev­rimi sırasında radikal eğilimli Montagnard’ ların (Dağlılar) önderi olan Fransız siyasetçi, hekim ve gazeteci (d. 24 .Mayıs 1743, Boudry, Neuchatel yakınları, İsviçre …

Henry L. Mencken

Henry L. Mencken (Henry Louis Mencken), ABD’li gazeteci, yazar ve eleştirmen. Amerikan yaşam tarzına yö­nelttiği keskin eleştirileri, saldırgan ve mi­zahi üslubuyla 1920’lerde ülkesinin edebiyatçıları üzerinde …

Benjamin Lundy

Benjamin Lundy, ABD’li yayımcı. 1820’lerde ve 1830’larda ABD’de Köleliğin Kaldırılması Akımı’nda etkin bir rol oynamıştır. (d. 4 Ocak 1789, Sussex, New. Jersey ö. 22 Ağustos …

Henry Luce

Henry Robinson Luce, Time, Fortune ve Life adlı dergilerle bir yayın imparatorluğu kuran ABD’li yayımcı. ABD’de gazetecilik tarihinin en etkili kişilerinden (d. 3 Nisan 1898, …
Select Language