Kategori: Kral

Macbeth

Macbeth, Yaşamıyla ilgili efsaneler, Shakespeare’in Macbeth adlı oyunu­nun temelini oluşturmuş, 1040’tan sonra İskoçların kralı (ö. 15 Ağustoş 1057, Lumphanan yakınları, Aberdeen, İskoçya). Kral II. Ken­neth’in …

Lysimakhos

Lysimakhos, Makedonyalı komutan, satrap ve kral. İs­kender’in (Büyük) imparatorluğu üzerinde hak iddia edenlerden (diadok) biri olarak, bölünmüş Makedonya İmparatorluğu’nun stratejik bölgelerinde yönetimi ele geçirmiştir (d. …

Menes

Menes, Aşağı ve Yukarı Mısır’ı tek bir yönetim altında birleştiren, Mısır’ın efsanevi kralı (İÖ y. 3100). İÖ 3. yüzyılda yaşamış Mısırlı tarihçi Manethon ondan Menes, …

Menandros

Menandros, Minedra olarak da bilinir, Pali dilinde Milinda, Hint-Yunan krallarının en önemlisi. Gerek Yunanlı ve Romalı, gerek Hintli Antik Çağ yazarlarının hakkında en çok bilgi …

Menahem

Menahem, gaddarlı­ğıyla ünlü İsrail kralı (ü. İÖ 8. yy ortaları). On yıl süren hüküm­darlığı sırasında geçen olaylar, Eski Ahit’in II. Krallar (15:14-22) bölümünde anlatılır. İsrail …

III. Ludwig

Ludwig III, 1913’den 1918’e kadar hüküm süren Bavyera’nın son kralı (d. 7 Ocak 1845, Münih 6. 18 Ekim 1921, Sârvâr, Macaristan). (1913-18) Bavyera’da Wittelsbach hanedanının …

II. Ludwig

II. Ludwig, 10 Mart 1864- 13 Haziran 1886 yılları arasında Bavyera Krallığını yöneten, Deli Kral olarak bilinen 4. Hükümdarı (d. 25 Ağustos 1845, Nymphenburg Sarayı, …

I. Ludwig

I. Ludwig, 1825 yılında taç giymesinden 1848’deki Alman Devletleri’ndeki devrimlere kadar Bavyera Kralı. Hükümdarlığı sırasında sanatçıları korumuş ve Münih’i A|manya’nın sanat merkezi dürumuna getirmiştir (d. …

Magnus VI

Magnus VI, lakabı Yasa Koyucu Magnus, 1263-80 arasında Norveç kralı. Çıkardığı yasalarla ülkenin hukuk sistemini değiştirmiş ve hazırlattığı yasa derlemesi 400 yılı aşkın bir süre …
Select Language