Kategori: Osmanlı

Mehmed Selim Sırrı Paşa

Mehmed Selim Sırrı Paşa, Yeniçeri Ocağını kaldırılarak yerine Asakir-i Mansu­re-i Muhammediye adlı yeni bir ordu kurulmasını sağlayan Osmanlı sadrazamı (d. y. 1773, Bender – ö. …

Mehmed Said Paşa

Mehmed Said Paşa, (Yirmisekiz Çelebizade), İbra­him Müteferrika ile birlikte Osmanlı Devle­ti’nde Türkçe kitap basan ilk basımevini kurmuş, Osmanlı devlet adamı (ö. Ekim 1761, Maraş ). …

Mehmed Said Galib Paşa

Mehmed Said Galib Paşa, Osmanlı sadrazamı ve şair (d. 1763, İstanbul – ö. 1829, Balıkesir). Sadaret Mektubi Kalemi baş halifelerinden Seyyid Ahmed Efendi’nin oğluydu. Devlet …

Mehmed Sahib Efendi

Mehmed Sahib Efendi, (pirizade) Osmanlı şeyhülislamı ( d. 1674, İstanbul – ö. 25 Haziran 1748, İstan­bul). Yeniçeri ağalarından Piri Ağa’nın oğluy­du. Medrese öğrenimi gördü; fetva …

Mehmed Rüşdi Paşa

Mehmed Rüşdi Paşa, Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde önemli rol oynamış Osmanlı sadrazamı (d. Ka­sım/Aralık 1811, Ayandon (Ayan­cık] – ö. 14 Mart 1882, Manisa). Çocuk yaşta ailesiyle …

Piyale Paşa

Piyale Paşa, 1554-68 arasında kaptanıderyalık yapmış, Akdeniz’de önemli deniz seferleri yönetmiş Osmanlı devlet adamı (d. Tolna, Macaristan 6. 21 Ocak 1578. İstanbul). Devşirme olarak saraya …

Said Halim Paşa

Sait Halim Paşa, 12 Haziran 1913 – 3 Şubat 1917 tarihleri arasında, fiili gücün İttihat ve Terakki ve özellikle de Talat Paşa – Enver Paşa …

Safvet Paşa

Safvet Paşa, asıl adı Mehmed Esad, Osmanlı sadrazamı (d. Haziran 1815, İstanbul ö. 17 Kasım 1883, İstanbul). Medrese öğrenimi gördü. 1831’de Divan-ı Hümayun kalemine girdi. …

Safiye Sultan

Safiye Sultan, Osmanlı padişahı III. Murad’ın karısı ve III. Mehmed’in annesi (d. y. 1550 ö. 1605, İstanbul). Gerek kocasının, gerekse Oğlunun hükümdarlıkları döneminde devlet yönetimi …
Select Language