Kategori: Vezir

Sadeddin Köpek

Sadeddin Köpek, Anadolu Selçuklu Devleti Veziri, II. Keyhusrev döneminde devlet yönetiminde büyük etkisi olmuştur. Konya’nın Türk asıllı zengin ve saygın bir âilesindendi. 1226’da Harput yakınlarında …

Abaza Mehmed Paşa

Abaza Mehmed Paşa, Osmanlı veziri, valisi, devlet adamı, kumandanı ve aynı zamanda isyancı lideriydi. Celali isyanları diğer birçok liderleri gibi hem Osmanlı Devleti’nin yüksek kademelerinde …

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Veziri, Mısır valisi, Kavalalılar Hanedanı’nın kurucusu, Mısır ve Sudan’ın ilk hidivi, Mısır’da 20. yüzyılın ortalarına değin süren Kavalalılar yönetimini başlatmış, …
Select Language