Kategori: Politikacı

Joseph McCarthy

Joseph McCarthy, ABD’li senatör. Komünistlerin ABD yönetiminin üst kademelerine sızmış olduğu yolundaki kanıtlanmamış iddialarıy­la 1950’lerin başlarında büyük olay yarat­mış, 2 Aralık 1954’te Senato tarafından resmen …

Eugene McCarthy

Eugene McCarthy, ABD’li senatör. 1968’de Demokrat Parti’den baş­kanlığa adaylığını koyması Başkan Lyndon B. Johnson’ın adaylık yarışından çekilmesiyle sonuçlanmıştır (d. 29 Mart 1916, Watkins, Minnesota, ABD, …

Seán MacBride

Seán MacBride, İnsan hakları alanındaki çabalarıyla; 1974’te Nobel Barış Ödülü’nü kazanan İrlandalı devlet adamı (d. 26 Ocak 1904, Paris, Fransa – ö. 15 Ocak 1988, …

Diosdado Macapagal

Diosdado Macapagal, 1961-65 arasında Filipin­ler Cumhuriyeti başkanı.Ülke ekonomisini güçlendirmeyi ve yolsuzluklara son vermeyi amaçlayan reformlar uygulamıştır. (d. 28 Eylül 1910, Lubao, Filipinler, ö. 21 Nisan …

William Gibbs McAdoo

William Gibbs McAdoo, Federal Rezerv Sistemi’nin kurucusu ve başkanı, Hazine Bakanı olan ABD’li politikacı (d. 31 Ekim 1863. Marietta yakınları. Georgia – ö. 1 Şubat …

Patrice de Mac-Mahon

Patrice de Mac-Mahon, (Marie-Edme-Pat­rice-Maurice) Meganta dükü, Fransa mareşali ve Üçüncü Cum­huriyet’in ikinci cumhurbaşkanı (d. 13 Tem­muz 1808. Sully – ö. 17 Ekim 1893. Loiret. Fransa). …

Joseph Lyons

Joseph Lyons, 1931’de Birleşik Avustralya Partisi’ nin kuruluşuna katılmış, daha sonra başba­kan olarak (1931-39) ekonominin 1929 Bü­yük Bunalımı’nın etkisinden kurtulmasını ve savunma harcamalarının artırılmasını sağlamış …

John Mary Lynch

John Mary Lynch, Jack Lynch olarak da bilinen 1966-73 ve 1977-79 arasında başbakanlık yapmış, İrlandalı siyaset adamı (d. 15 Ağustos 1917, Cork, İrlanda, 20 Ekim …

Andrey Liyapçev

Andrey Liyapçev, Başbakanlık dönemi ( 1926- 30) yoğun iç karışıklıklara sahne olmuş, Bulgar devlet adamı d. 30 Kasım 1866, Resen, Makedonya -ö. 6 Kasım 1933, …
Select Language