Kategori: Biyoloji

Mayalanma

Mayalanma, Fermantasyon olarak da bilinen, organik mad­delerde mikroorganizmaların etkisiyle bir dizi tepkimenin oluştuğu süreç. En az 10 bin yıldan beri bilinen bu süreç sırasında ortamda …

Manto

Manto, örtenek olarak da bilinen, yumu­şakçaların ve Brachiopoda filumundan omurgasızların vücut duvarından gelişen yumuşak örtü. Sülük ayaklıların bazen kal­ker levhalarla sertleşen kalın dış örtüsü ile …

Mendel yasaları

Mendel yasaları, Avusturyalı rahip ve botanik bilgini Gregor Mendel’in 1865’te açıkladığı kalıtım ilkeleri. Bu ilkeler her özelliğin ayrı ayrı kalıtım birimleriyle, yani genlerle aktarılmasına ilişkindir. …

Ploidi

Ploidi, genetikte, hücre çekirdeğindeki kromozomların sayısı. Normal olarak vücut hücrelerindeki kromozomlar (somatik) çiftler halindedir. Bu durum diploidi olarak adlandırılır. Meyoz sırasında eşey hücresinin bölünmesiyle oluşan …

Pleomorfizm

pleomorfizm, mikroorganizmalarda aynı tür ya da soyun bireyleri arasında düzensiz ve değişik biçimlerin görülmesi. Daha üstün yapılı canlılardaki çok biçimliliğe benzeyen pleomorfizm özellikle bazı bakteri …

Plazmit

Plazmit, mikrobiyolojide, birçok bakteri türünde bulunan ve kromozomların dışında yer alan genetik madde. Plazmit bakteri için temel önemi olmayan ve seçici yarar sağlayan yuvarlak bir …

Yumurtlama

Yumurtlama, dişi eşey organları olan yumurtalıklardan olgun yumurta hücresinin dışarı atılması. Normal olarak insanda yumurtlamayla tek bir yumurta atılırsa da, âdet çevrimi sırasında iki ya …

Yumurtalık

Yumurtalık, bir çiçeğin dişi organının, içinde tohumtaslağı barındıran şişkin alt bölümü. Çiçek döllendikten sonra yumurtalık meyveye, tohum taslakları ise tohuma döner. Bir yumurtalık tek bir …

Yumurta hücresi

Yumurta hücresi, ovum olarak da bilinir, biyolojide, dişi eşey hücresi. Botanikte makrogamet terimi yumurtayla eşanlamlı olarak kullanılırken, zoolojide eşey hücresini belirtmek amacıyla Latince ovum (yumurta), …
Select Language