Carl Sagan

, , . Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Metan, amonyak, su ve hidrojen sülfür gazı karışımının uzun dalga boylu morötesi ışınım altında kalması durumunda aminoasitlerin oluştuğunu bularak, yeryüzünde yaşamın nasıl başladığı sorusuna önemli bir açıklık kazandıran ABD’li (d. 9 Kasım 1934, Brooklyn, New York, ABD, Ö., 20 Aralık 1996, fred hutchinson cancer research center).

Dünyanın ilk nükleer denizaltısı

 

Sagan 1966’da James B. Pollack ve Richard M. Goldstein ile birlikte sürdürdüğü radar araştırmaları sonucunda, Mars’ın yüzeyinde yüksekliği olasılıkla 10 km’ye ulaşan sırtların bulunduğunu ortaya çıkardı. Pollack ile birlikte sürdürdüğü Venüs gözlemleri sonucunda da bu gezegenin yüzey sıcaklığının 700 K (425 C) dolayında olduğunu saptadı. 1968’de Cornell Üniversitesi’nin Gezegen Araştırmaları Laboratuvarı’nın yöneticiliğine getirilen Sagan, ABD’nin Mars ve Venüs’e uzay sondası gönderme projelerinde görev aldı. Başlıca yapıtları, Amospheres of Mars and Venus (1961; ), Planetary Exploration (1970; Gezegenlerin Keşfi), (1973; Kozmik Bağlantı, 1986), The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human İntelligence (1977; Cennetin Ejderleri: İnsan Zekâsının Evrimi Üzerine Düşünceler, 1983, 1986), Broca’s Brain: Reflections on ihe Romance of Science (1979; Broca’nın Beyni: Bilim Aşkı Üzerine Düşünceler), (1980; Kosmos: Evrenin ve Yaşamın Sırları, 1982) ve Contacr’tır (1985; Mesaj, 1985). 1980’de “” adlı bir televizyon dizisini hazırlayıp sunan Sagan’ın Türkçede yayımlanmış pek çok makalesi de vardır.

Carl Edward Sagan Soluk Mavi Nokta

 

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language