Kategori: Astronomi

Plazmapoz

Plazmapoz, magnetosferin, Yer’den yaklaşık 26 bin km (Yer yarıçapının yaklaşık 4 katı) yükseklikteki bölgesi. Yer’le birlikte dönen bu bölgenin ötesinde elektron derişimi hızla düşer ve …

Planetaryum

Planetaryum veya gezegen evi, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonlarına verilen isim. …

Lunar Orbiter

Lunar Orbiter, ABD’nin 1966-67 arasında Ay çevresinde yörüngeye yerleştirdiği insansız beş uzay aracının ortak adı. Araçlar kutup bölgesi ve karanlık yüzü de dahil olmak üzere …

Luna

Luna, Rusya tarafından Ay’a gönderilen uzay sondaları dizisinin ortak adı. 12 Eylül 1959’da fırlatılan “Luna 2” Ay’a gönderilen ilk uzay aracıydı. 4 Ekim 1959’da fırlatılan …

Saat dairesi

Saat dairesi, astronomide, gök küre üzerinde, gök kutuplarından geçen ve gök ekvatorunu dik kesen büyük dairelerin ortak adı. Gökcisimlerinin yükselimi, saat dairesinin üzerinde ölçülür. Herhangi …

Saat açısı

Saat açısı, astronomide, herhangi bir gözlemci meridyeni (gözlemcinin başı üzerinden ve gök kutuplarından geçen büyük daire) ile üzerinde belirli bir gök cisminin bulunduğu saat dairesi …
Select Language