Kategori: Bilim

Pirometre

Pirometre, fırın sıcaklıkları gibi yüksek sıcaklıkları ölçmekte kullanılan aygıt. En yaygın türü, sıcaklığı ölçülecek cisimden yayılan ışınımı ölçen pirometrelerdir. Işınım ölçen aygıtların en önemli üstünlüğü, …

Pirometalurji

Pirometalurji, yüksek sıcaklıklarda ısı etkisine dayalı olarak gerçekleştirilen metalurjik özütleme işlemlerinin ortak adı. Isı genellikle kok, yağyakıt gibi yakıtların yakılması yoluyla ya da elektrik enerjisinden …

Rüzgargülü

Rüzgârgülü, belirli bir bölgede, belirli bir zaman aralığındaki rüzgârlara ilişkin bilgi veren diyagram. Eskiden denizcilerin kullandıkları haritalar, sekiz (bazılarında 32) temel rüzgâr yönünü gösteren rüzgârgülleriyle …

Rüzgar Tüneli

Rüzgâr tüneli, aerodinamikte, hava içinde hareket eden cisimlerin çevresinde hava akımları oluşturarak bu akımların incelenmesinde kullanılan aygıt. Cismin belirli ölçekte küçültülmüş modelinin dikdörtgen ya da …

Rüzgar darbesi

Rüzgâr darbesi, rüzgâr hızının birdenbire ve genellikle 20 saniye süreyle, saniyede 4,6 m dolayında bir hızdan saniyede 8 m’ye ya da daha büyük bir hıza …

Rüzgar

Rüzgâr, atmosferin yeryüzüne yakın kesimlerinde oluşan hava akımı. Rüzgârları oluşturan hava hareketleri yatay ya da yataya çok yakındır. Bazı durumlarda havanın dik ya da dike …

Saat

Saat, zamanı ölçmede kullanılan alet, aygıt ve düzeneklerin ortak adı. Kullanım yerine göre cep, duvar, kol, masa, kule saati, çalışma ilkesine göre de güneş, kum …

Yörünge

Yörünge, astronomide, bir kütleçekimi merkezinin çevresinde dolanan bir gök cisminin, örneğin Güneş’in çevresinde dolanan bir gezegenin ya da bir gezegenin çevresinde dolanan bir uydunun izlediği …

Yönlendirici

Yönlendirici, komilatör olarak da bilinir, noktasal bir kaynaktan çıkan ışık ışınlarının (ya da başka türden bir ışınımın) dağılmasını önlemek amacıyla bunları paralel ışınlı bir demet …
Select Language