Kategori: Bilim

Rheia

Rheia, Satürn’ün sekiz büyük düzenli uydusundan biri. Çapı 1.530 km’dir ve Satürn’den ortalama 527.040 km uzaklıkta dairesele yakın bir yörüngede dolanmaktadır. Yoğunluğu suyunkinin 1,3 katıdır, …

Revizyonizm

Revizyonizm bilimde, öğretiyi gözden geçirerek, egemen görüşleri  yadsıyan ve değiştiren yeni tezler getirme çabası. Örneğin 1789 Fransız Devrimi’ne ilişkin “revizyonist” bir tarihçilik, bu devrimin gerekli …
Select Language