Kategori: Besteci

Witold Lutosławski

Witold Roman Lutosławski Polonyalı bir besteci ve orkestra şefiydi. 20. yüzyılın en büyük Avrupalı ​​bestecilerinden ve son otuz yıl boyunca önde gelen Polonyalı müzisyen (d. …

Jean-Baptiste Lully

Jean-Baptiste Lully, İtalyan asıllı besteci, kemancı ve balet. Calışma hayatının hemen hemen tümünü Fransa’da XIV. Louis’in sarayında sanatkar müzisyen olarak geçirdi. 1661’de Fransız vatandaşlığına geçti. …

Otto Luening

Otto Clarence Luening, bir Alman-Amerikalı besteci ve şef ve aynı zamanda teyp müziği ve elektronik müziğin öncüsü (d. 15 Haziran 1900, Milwaukee, Wisconsin, ABD, ö., …

Safiyyüddin Urmevî

Safiyyüddin Urmevî, özellikle Kitabü’-Edvar adlı yapıtında açıkladığı perde sistemiyle, İslam dünyasına müzik kuramı alanında yeni ufuklar açan Türk asıllı müzikçi (d. 1237 Safo 602 ö. 18 Ocak …

Hacı Sadullah Ağa

Hacı Sadullah Ağa, III. Selim döneminin en büyük bestecilerinden (ö. y. 1800, İstanbul). Bazı kaynaklarda yaşam öyküsüne, aynı adlı çağdaşı bestecilerinkiyle ilgili bilgiler karışmıştır. Yaşamı …

Solakzade Mehmed Hemdemî

Solakzade Mehmed Hemdemî Efendi 17. yüzyıl Osmanlı şairi, bestekârı ve tarihçisi. Solakzade Tarihi olarak bilinen tarihiyle ünlüdür. Sülalesinin kapıkulu yeniçeri ocağına dahil olduğu bilinmektedir ve …

Mehmet Ağa Küçük

Mehmed Ağa Küçük, III. Selim döneminin en önemli bestecisi. (ö. y. 1800). Padişahın musahiplerinden Kemani Hızır Ağa’nın (6. y. 1760) oğluydu. Müziği babasından öğrendiği söylenir. …

Mahmud Raif Efendi

Mahmud Raif Efendi, Osmanlı devlet adamı ve besteci (d. y. 1760, İstanbul ö. 25 Mayıs 1807, İstanbul). Ambar eminlerinden İsmail Efendi’nin oğludur. İyi bir öğrenim …

Mahmud Celâleddin Paşa

Mahmud Celaleddin Paşa, Mahmut Celaleddin Âsaf, Osmanlı devlet adamı, şair, yazar. Kaptan-ı Derya Gürcü Halil Rifat Paşa’nın oğlu, Sultan Abdülmecid’in damadı ve Prens Sabahattin’in babasıdır …
Select Language