Kategori: Cerrah

Clemens von Pirquet

Clemens Peter Freiherr von Pirquet, kendi adını taşıyan ve veremde tanı koymaya yarayan deri testini geliştiren Avusturyalı hekim, bilim adamı (d. 12 Mayıs 1874, Viyana 6. …

Carl Ludwig

Carl Friedrich Wilhelm Ludwig bir Alman doktor ve fizyologdu. Hem araştırmacı hem de öğretmen olarak çalışmalarının neredeyse fizyolojinin tüm dallarında kullanılan anlayış, yöntem ve aparat …

Albert Bruce Sabin

Albert Bruce Sabin, ağızdan verilen çocuk felci aşısını geliştiren Polonya asılı ABD’li hekim ve mikrobiyoloji bilgini. İnsanda virüs hastalıkları, toksoplazmoz ve kanser üzerine çalışmalarıyla da tanınır …

Kuşadalı Mehmet Ali Paşa

Kuşadalı Mehmed Ali Paşa, Osmanlı hekim(d. Kuşadası ö. 1915, İstanbul). 1877’de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye) bitirdikten sonra, ilm-i nebatat (botanik) muallim muavini olarak aynı …

Mahmud bin Mehmet Şirvani

Mahmud bin Mehmed Şirvani, hekim ve bilgin. Şirvanlı olduğu bilinmekle birlikte, yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur(ü. 15. yy). Önce Menteşeoğullarının, sonra Osmanlıların hizmetinde bulundu. Avcıığa …
Select Language