Kategori: Darbeci

Muhammed Ziyâ ül Hak

Muhammed Ziyâ ül Hak, Pakistanlı asker ve devlet adamı. Genelkurmay başkanlığı ve sıkıyönetim komutanlığı görevlerinin ardından 1978’de cumhurbaşkanı olarak 1988’e değin ülkeyi askeri rejimle yönetti. …
Select Language