Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Dinsel

Martin Luther

Martin Luther, Protestan Reform hareketine öncülük eden Alman ilahiyatçı, Kitabı Mukaddes bilgini ve dilbilimci (d. (10 Kasım 1483, Eisle­ben - ö. 18 Şubat 1546, Eisleben, Saksonya). Kitabı Mukaddes'e ve özellikle Aziz Augustinus'a…

Isaac Luria

Isaac Luria ya da  Yitshak ben Şlomo Luria, Kabala olarak bilinen Yahudi mistisiz­minde Luria okulunun kurucusu. Ünlü üç ilahisinin dışında pek az yazı bırakmış, ama öğretisi öğrencisi Hayyim ben Yasef Vital tarafından yazıya geçirilerek…

Luka

Luka (Aziz), Yeni Ahit'te kendi adıyla anılan üçüncü İncil'in ve Resullerin işleri Kitabı' nın yazarı. Luka'dan ilk kez Havari Aziz Paulus'uri mektuplarında "iş arkadaşı" ve "sevgili hekim Luka" biçiminde söz edilir (İS 1. yy; yortu günü 18…

Ludmila

Ludmila, Bohemya'nın koruyucusu sayılan Slav azi­ze. Bohemya prensi Aziz Vaclav'ın (I. Vaclav) büyükannesidir. Hıristiyanlığı kabul eden ilk Çek prensi Borivoj'un karısıydı. Kocasıyla birlikte, Sir­mium (bugün Sremska Mitrovica)…

Azize Lucia

Azize Lucia (Saint Lucy), Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde çevresinde geniş bir mürit grubu toplayan din şehidi (d. 304, Sicilya, yortu günü, 13 Aralık). Siracusa kentinin koruyucu azizesidir. Adı ile ışık arasında ilişki kuran…

Yonatan

Yonatan ya da Jonathan, Eski Ahit'te (I. ve II. Samuel) Kral Saul'un en büyük oğlu. Yiğitliği ve dostu Hz. Davud'a bağlılığı dolayısıyla, Kitabı Mukaddes'te adı geçen en seçkin kişiler arasında yer alır. Yonatan'ın adı ilk kez I. Samuel…

Yusuf

Yusuf,(Aziz) Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın dünyevi babası ve aziz. Hristiyanlıkta 19 Mart "Aziz Yusuf Günü", 1 Mayıs "İşçi Aziz Yusuf Günü" olarak kutlanır. Yeni Ahit'te Hz. İsa'nın dünyevi babası ve Bakire Meryem'in eşi olarak…

Aramatyalı Yusuf

Aramatyalı Yusuf, İncillere göre Hz. İsa'nın gizli bir müridi.(d. Arimatea, Samiriye, ü. İS y. 30, Batı Kilisesi'nde yortu günü 17 Mart, Doğu Kilisesi'nde yortu günü 31 Temmuz). İsa'nın cesedini kendi mezarına gömdüğüne inanılır. Yüksek…

Zeus

Zeus, Yunan mitolojisinde en büyük tanrı. Eski Roma tanrısı Jüpiter'le özdeşleştirilen Zeus şimşek, gökgürültüsü, yağmur ve rüzgâr gönderen bir gök ve hava tanrısıydı. Aynı zamanda tanrıların ve insanların koruyucusu ve yöneticisi olarak…

Zerdüşt

Zerdüşt, Zerdüştlük dininin kurucusudur. Bazı akademisyenlere göre gerçek adı Sipitama’dır. Zerdüşt'ün İranlı olduğu bilinse de doğum yeri hakkında ortak bir kanı yoktur (d. İÖ y. 628, büyük olasılıkla Rhages, İran - ö. y. 551). Günümüzde…

Zhongli Quan

Taocu Çin mitolojisinde Sekiz Ölümsüz'den biri. Ölümsüzlüğün peşinde koşan ve şarabı seven bir münzevidir. At kılından püskülü bulunan bir yelpaze tutan göbekli, sakallı ve yaşlı bir adam, bazen de bir asker olarak betimlenir ve simya…

Zhiyi

Zhiyi, geleneksel olarak dördüncü patrik olarak listelenir, ancak genellikle Çin'deki Tiantai Budizm geleneğinin kurucusu olarak kabul edilir. (d. 538, Hunan - 6. 597, Tiantai Dağı, Zhejiang, Çin). Tiantai Budacılığının kurucusu Çinli…

Zhang Guolao

Zhang Guolao, Çin Taoculuğunda Sekiz Ölümsüz'den biri. Sanat yapıtlarında elinde anka kuşu tüyü ve ölümsüzlük şeftalisiyle betimlenir, çoğunlukla ters bindiği büyülü katır kullanılmadığı zaman kâğıt gibi katlanabilme özelliğini taşır.…

Zhang Daoling

Wade-Giles yazımında CHANG LING ya da CHANG TAO-LING (d. 349, Jiangsu - 6. 1567, Hanzhong, Çin), Çin'de Dinsel Taoculuğun (Daojiao) kurucusu ve ilk önderi. Başlangıçta hastalarını telkinle iyileştirerek karşılığında yılda birer kez beş…
tr Turkish
X