Kategori: Hükümdar

Yoşiyahu

Yoşiyahu, İÖ y. 640-609 arasında Yahuda kralı. Başlattığı reform hareketiyle İsrailoğullarının dinsel geleneğine damgasını vurmuştur. Yahuda kralı Manasse’nin torunuydu. Babası Amon’un öldürülmesi üzerine sekiz yaşında tahta …

Yusuf bin Taşfin

Yusuf bin Taşfin (ö. 1106), 1061-1106 arasında Murabıt hükümdarı, Magrip’te küçük bir alanı kaplayan Murabıt Devleti’ ni, bugünkü Fas’ı, Cezayir’i, Endülüs’ün kuzeyde Fraga’ya kadar olan …
Select Language