Kategori: Hükümdar

Lütf Ali Han

Lutf Ali Han Zend , İran’da hüküm süren Zend hanedanının (1750-94) son hükümdarı(d. 1769, Şiraz, Zend ö. 1794, Tahran, İran). Dedesi Kerim Han Zend’in ölümünden …

Said bin sultan

Said bin Sultan Al-Said, 1806’dan 4 Haziran 1856’ya kadar Maskat ve Umman Sultanı (d. 1791, Umman ö. 19 Ekim 1856, denizde). 1804’te ağabeyi Salim’le birlikte, …

Safiyeddin Erdebili

Şeyh Safiyüddin İshak Erdebilî, Safevi Hanedanına ismini veren, Erdebiliye tarikatının kurucusu İranlı mutasavvıf. (d. 1252. Erdebil ö. 12 Eylül 1334, Erdebil, İran). İlköğreniminden sonra Sühreverdiye tarikatının kurucusu …

Karamanoğlu Mehmed Bey

I. Mehmed ya da Karamanoğlu Mehmed Bey, Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı. Subaşı olan Karaman Bey’in en büyük oğludur. Doğum tarihi belli olmayıp ölümü …

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Veziri, Mısır valisi, Kavalalılar Hanedanı’nın kurucusu, Mısır ve Sudan’ın ilk hidivi, Mısır’da 20. yüzyılın ortalarına değin süren Kavalalılar yönetimini başlatmış, …

Muhammed Ahmed

Mehdi, asıl adı Muhammed Ahmed İbnü’s Seyyid Abdullah, Kızıldeniz’den Orta Afrika’ya kadar uzanan büyük bir İslam devletinin ve bir yüzyıl boyunca Sudan’da etkisini koruyan Mehdilik …

Gazneli Mahmud

Gazneli Mahmud ya da Gaznevi Mahmud, 998-1030 yılları arasında Gazne Devleti’nin hükümdarı. Önceleri bugünkü Afganistan ve İran’ın kuzeydoğusunu kapsayan sultanlığa, fetihleriyle Hindistan’ın kuzeybatısı ile İran’ın …

Yoşiyahu

Yoşiyahu, İÖ y. 640-609 arasında Yahuda kralı. Başlattığı reform hareketiyle İsrailoğullarının dinsel geleneğine damgasını vurmuştur. Yahuda kralı Manasse’nin torunuydu. Babası Amon’un öldürülmesi üzerine sekiz yaşında tahta …

Yusuf bin Taşfin

Yusuf bin Taşfin (ö. 1106), 1061-1106 arasında Murabıt hükümdarı, Magrip’te küçük bir alanı kaplayan Murabıt Devleti’ ni, bugünkü Fas’ı, Cezayir’i, Endülüs’ün kuzeyde Fraga’ya kadar olan …
Select Language