Kategori: İslam Alimi

Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî

Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî, Reşideddin Tabib, hekim, yazar, tarihçi ve İlhanlılar’ın bir veziri. Camiü’t-Tevarih adlı yapıtıyla ünlüdür (d. 1248, Hemedan ö. 18 Temmuz 1318, Tebriz). Yahudi …

Muhammed Reşid Rıza

Muhammed Reşid Rıza, İslam geleneğini modernizmle bağdaştırmaya çalışan Suriyeli din bilgini ve Arap milliyetçisi(d. 28 Ekim 1865, Trablusşam, Suriye 6. 23 Ağustos 1935, Kahire, Mısır). …

Yunus Emre

Yunus Emre, Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan şair ve mutasavvıf (d. y. 1238 ö. y. 1320). Yaşamına ilişkin bilgiler sınırlıdır. Doğum yeri belirlenebilmiş değildir. 13. …

Zeyd bin Ali Zeynelabidin

Zeyd bin Ali, Zeydiyye mezhebinin kurucusu, Tabiin’den fıkıh alimidir. İmam Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğludur. Tam adı, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyin bin …

Zeynel Abidin

Zeynel Abidin, asıl adı EBU MUHAMMED ALİ BİN HÜSEYİN (d. 656, Medine – 6. 713, Medine), Şiilikte On İki İmam’ın dördüncüsü Doğum tarihi konusunda değişik …

Zeyneddin El-Hafi

Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ali el-Hâfî el-Hirevî’dir. (d. 1356, Haf – 6. 1435, Malin, Herat), Zeyniye …
Select Language