Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

İslam Alimi

Zeyd bin Ali Zeynelabidin

Zeyd bin Ali, Zeydiyye mezhebinin kurucusu, Tabiin'den fıkıh alimidir. İmam Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğludur. Tam adı, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebû Tâlib’dir. Künyesi, Ebu’l-Hüseyin olup,…

Zeynel Abidin

Zeynel Abidin, asıl adı EBU MUHAMMED ALİ BİN HÜSEYİN (d. 656, Medine - 6. 713, Medine), Şiilikte On İki İmam'ın dördüncüsü Doğum tarihi konusunda değişik rivayetler bulunmakla birlikte genelde 38 (659) yılında Medine’de doğduğu kabul…

Zeyneddin El-Hafi

Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ali el-Hâfî el-Hirevî’dir. (d. 1356, Haf - 6. 1435, Malin, Herat), Zeyniye tarikatının kurucusu mutasavvıf. Ailesi hakkında yeterli…
tr Turkish
X