Kategori: Sadrazam

Mehmed Reşid Paşa

Reşid Mehmed Paşa, Osmanlı sadrazamı (d. Gürcistan ö. Ekim 1836,Diyarbakır). Koca Hüsrev Paşa’nın kölelerindendi. 1808’de rütbesiyle Menteşe (Muğla) mutasarrıflığına getirildi. 1811’de vezir payesiyle Karaman beylerbeyi …

Yusuf Ziya Paşa

Yusuf Ziya Paşa, KÖR YUSUF ZİYAEDDİN PAŞA olarak da bilinir, Osmanlı sadrazamıdır. II. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmıştır (6. 1819, Sakız …

Koca Yusuf Paşa

Koca Yusuf Paşa, I. Abdülhamid ve II. Selim dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapan Osmanlı devlet adamı. (6. Haziran 1800, Cidde). Tersane liman reisi Hasan Kaptan’ın …

Yusuf Kamil Paşa

Yusuf Kâmil Paşa, Osmanlı sadrazamı. Ünlü vezirlerden, amcası Gümrükçü Osman Paşa’nın yanında yetişti. 1829’da Divan-ı Hümayun Kalemi’ne girdi (d. 1808, Arapkir ö. 11 Ekim 1876, …
Select Language