Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Biyografi

IV. Martinus

IV. Martinus, asıl adı Simone de Brion, 1281-85 arasında papa (d. y. 1210-20, Brie, Fransa - ö. 28 Mart 1285, Perugia, Papalık Devletleri). Fransa kralı IX. Louis'nin (Aziz) maiye­tinde çeşitli görevler aldı. Yaklaşık 1261 'de Papa IV.…

Bohuslav Martinu

Bohuslav Martinu, yapıtlarında Fransız ve Çek müziğinin etkilerini özgül bir kaynaşım içinde yansıtmış Çek besteci (d. 8 Aralık 1890, Policka, Bohemya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu - ö. 28 Ağustos 1959, Lies­tal, İsviçre). Altı…

Moa Martinson

Moa Martinson, İsveç'in statare olarak anı­lan topraksız tarım işçilerini konu alan ilk yazarlardan İsveç'li Romancı(d. 2 Kasım 1890,Vard­vass - ö. 5 Ağustqs 1964, Södertalje, İsveç). İşçilerin yaşamını sıcak ve mizah dolu bir üslupla dile…

Harry Martinson

Harry Martinson, ken­di kendini yetiştirerek İsveç Akademisi'ne seçilmeyi başaran (1949) işçi sınıfı kökenli ilk yazar, romancı ve şair ( d. 6 Mayıs 1904, Jamshög - ö. 11 Şubat 1978, Stock­holm, İsveç). 1974'te Nobel Edebiyat Odü­lü'nü…

Peter Martins

Peter Martins, New York Kent Balesi'ndeki (NYCB) çalış­malarıyla tanınan Danimarkalı dansçı ve koreograf (d. 27 Ekim 1946, Kopen­hag, ...). Dans eğitimine 1953'te Danimarka Krali­yet Bale Okulu'nda başladı. 1965'te bale topluluğuna…

Simone Martini

Simone Martini, Giotto, Siena resim sanatının yaygınlaşma­sını sağlamış gotik ressam (d. y. 1284, Siena, Siena Cumhuriyeti - ö. 1344, Avignon, Pro­vence). Duccio di Buoninsegna'nın öğrencisi oldu­ğu sanılır; uyumlu, saf renklere olan…

Giovanni Battista Martini

Giovanni Battista Martini, öğretmen olarak uluslararası düzeyde ün kazanmış, İtalyan besteci ve müzik kuramcısı (d, 24 Nisan 1706, Bologna - ö. 4 Ekim 1784, Bologna, Papalık Devlet­leri). Babasından keman, Luc' Antonio Predie­ri'den…

Arturo Martini

Arturo Martini, iki Dünya savaşı arasında­ki dönemde, çok çeşitli üslup ve malzemeler kullandığı figüratif çalışmalarıyla tanınmış, İtalyan heykelci (d. 11 Ağustos. 1889, Jreviso - ö. 22 t-4art 1947, Milano, İtalya). Kuyumculuk ve…

Ezequiel Martínez Estrada

Ezequiel Martínez Estrada, yapıtlarıyla pek çok genç yazarı etkile­miş, Arjantin'de post-modernist kuşağın önde gelen yazarı (d. 14 Eylül 1895, San Jose de la Esquina - ö. 4 Kasım 1964, Bahfa Blanca, Arjantin). Buenos Aires'te 30 yıl…

André Martinet

André Martinet, işlevselciliğin önde ge­len kuramcılarından Fransız dilbilimci. Ça­lışmaları Prag Dilbilim Çevresi'nin, özellik­le de Nikolay Trubetskoy'un sesbilimde ortaya atmış olduğu ilkelerle aynı doğrultu da yer alır. (d. 12 Nisan…

Luis Martin-Santos

Luis Martin-Santos, İspanyol psikiyatr ve romancı (d. 11 Kasım 1924, Larache, Fas - ö. 1 Ocak 1964, San Sebastian, İspanya). Salamanca Üniversitesi'nde tıp öğrenimi gördü. 1947'de Madrid Üniversitesi'nde psikiyatri doktoru oldu. 1951'den…

Roger Martin du Gard

Roger Martin du Gard, 1937'de Nobel Edebiyat ödülü'nü almış, Fransız romancı ve oyun yazarı (d. 23 Mart 1881, Neuilly-sur-Seine - ö. 22 Ağustos 1958, Belleme, Fransa). Arşivcilik ve paleografi öğrenimi gördü. İlk kez Jean Barois (1913;…

Pierre-Émile Martin

Pierre-Émile Martin, bazik oksijen işleminin yaygınlaşmasına değin dünya çelik üretimi­nin büyük bir bölümünde uygulanan Siemens-Martin (yansımalı fırın) işlemini geliştiren Fransız mühendis (d. 18 Ağustos 1824, Bourges - ö. 23 Mayıs 1915,…

Homer Dodge Martin

Homer Dodge Martin, ABD'nin ilk izle­nimci manzara ressamlarından (d. 28 Ekim 1836, Albany, New York -ö. 12 Şubat 1897, St. Paul, Minnesota, ABD). Bir süre James Hart'ın yanında eğitim gördü. 1862'de New York kentine taşındık­tan sonra…

Henri Martin

Henri Martin, tanınmış vakanüvis ve tarihçilerden alıntılar içeren Histoire de France adlı ünlü tarih kitabının yazarı Fransız tarihçi. (d. 20 Şubat 1810, Saint-Quentin -ö. 14 Aralık 1883, Paris, Fransa). On beş ciltlik Histoire de…

Glenn L. Martin

Glenn L. Martin, II. Dünya Savaşı sırasın­da etkin biçimde kullanılan bombardıman ve deniz uçaklarını geliştiren ABD'li uçak tasarımcısı (d. 17 Ocak 1886, Macksburg, Iowa -ö. 4 Aralık 1955, Baltimore, ABD). I. Dünya Savaşı'ndan önce,…

Frank Martin

Frank Martin, 20. yüzyılın en önemli İsviçreli bestecilerinden (d. 15 Eylül 1890, Cenev­re, Isviçre -ö. 21 Kasım 1974, Naarden, Hollanda). 1943-46 arasında İsviçre Müzikçiler Birli­ği'nin başkanlığını yaptı; 1947'de Hollan­da'ya…

Archer Martin

Archer Martin, Archer John Porter Martin, Hızlı ve ucuz bir çözümleme yöntemi olan dağılma (partisyon) kromatografisi tekniğini geliştiren, bu çalışmalarından ötürü R. L. M. Synge ile birlikte 1952'de Nobel Kimya Ödülü'nü alan İngiliz…
tr Turkish
X