Kategori: Peygamberler

Zülkifl

Zülkifl, Kuran’da adı geçen peygamberlerden. Kuran’da yalnızca iki yerde İsmail ve İdris ile birlikte anılır. Sabredenlerden, salihlerden ve Tanrı’nın rahmetine kavuşmuş olanlardan olduğu belirtilir (Enbiyâ …

Hz. Yusuf

Hz. Yusuf, İsrailoğullarının atası sayılan Hz. Yakub ile karısı Rahel’in oğlu. İÖ 10. yüzyılda Filistin’in kuzeyinde kurulan İsrail Krallığı’nı oluşturan kabilelerle özdeşleşmiştir. Hz. Yusuf’un Tevrat’ta …

Hz. Yunus

Hz. Yunus, Kuran’da Zünnun ve Sahibü’l-Hut olarak da anılır. Kuran’ın 10. suresiyse onun adını taşır. Hadis ve tarih metinlerinde Yunus bin Matta adıyla geçer. Kuran’a …

Zekerya Peygamber

Zekerya, Yeni Ahit ve Kur’an’da adı geçen peygamber (İÖ 6.yy)… Zekeriyyâ kelimesinin aslı İbrânîce Zekarya’dır ve “Yahve hatırlar” anlamına gelir. İslâmî kaynaklarda da kelimenin İbrânîce …
Select Language