Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Politikacı

Jules Mazarin

Jules Mazarin, Kral XIV. Louis'nin hükümdarlığının ilk yıllarında Fransa baş­bakanı (1643-61) . Jules Mazarin Jules Mazarin, Richelieu'nün çabalarını sürdürerek, dışta Fransa'nın Avrupa'da üs­tünlüğü ele geçirmesi, ülke içinde ise…

John Marshall

John Marshall, ABD'nin dördüncü başyargıcı ve Amerikan anayasa hukukunun kurucusu (d. 24 Eylül 1755, Ger­mantown yakınlan, Virginia -ö. 6 Temmuz 1835, Philadelphia, Pennsylvania, ABD). Çocukluğu ve gençliği, 1759'da Fauquier ili…

George Marshall

George Marshall, II. Dünya Savaşı sırasında ABD Kara Kuvvetleri kurmay başkanı, (1939-45) dışişleri (1947-49) ve savunma bakanı (1950-51), Marshall Planı (*) olarak bilinen Avrupa Kalkınma Programı'nın yaratıcısı  (d. 31 Aralık 1880,…

David Saul Marshall

David Saul Marshall, Singapur'un ilk başbakanı, diplomat ve siyasal önder (d. 12 Mart 1908, Singapur). Birçok dilin konuşulduğu ve birçok ırkın bir arada yaşadığı Singapur kent devletine göçen Bağdadi Yahudilerinden birinin oğluydu.…

Hugues-Bernard Maret

Hugues-Bernard Maret, Napoleon döneminin devlet adamlarından Fransız diplomat (d. 1 Mayıs 1763, Dijon - ö . 13 Mayıs 1839, Paris, Fransa). Fransız Devrimi'nin başlarında gazetecilik yaptı. 1792'de diplomat olarak göreve baş­ladı. 18…

Ferdinand Marcos

Ferdinand Marcos, kurduğu otoriter rejim, yolsuzluklar ve baskı uygulamaları nedeniyle büyük tepki çekmiş, 1966-86 arasında Filipinler devlet başkanı (d. 11 Eylül 1917, Sarrat, Filipinler -ö. 28 Eylül 1989, Honolulu, Hawaii). Orta…

George Marchais

George Marchais, 1972'den beri Fransız Komünist Partisi'nin (PCF) önderliğini yürüten siyaset adamı (d. 7 Haziran 1920, La Hoguette, Fransa, ö. 16 Kasım 1997, Paris, Fransa). Gençliğinde metal işçisi olarak çalıştı. 1946'da…

Marcus Claudius Marcellus

Marcus Claudius Marcellus, Roma'da tutucu senato aristok­rasisi Optimates'in önde gelen üyelerinden, Julius Caesar'ın amansız muhalifi (ö. İÖ Mayıs 45). İÖ. 51'de konsül sıfatıyla Caesar'ı ordu komutanlığın­dan uzaklaştırma girişiminde…

Mao Zedong

Mao Zedong, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1935'ten başlayarak fiili liderliğini, 1943'ten ölümüne değin de resmen başkanlığını yap­mış, Çin'in önde gelen Marksist kuramcı, asker ve devlet adamı (d. 26 Aralık 1893, Shaoshan, Hunan, Çin - ö.…

Gómez Manrique

Gómez Manrique, İspanya' nın adı bilinen ilk oyun yazarlarından, şair, siya­set adamı ve diplomat  (d. ı412, Amusco -ö. 1490, Toledo, İspanya). Kastilya Kralı IV. En­rique'ye karşı, kralın üvey kardeşi Isabel' in tahta çıkmasını…

Patrice de Mac-Mahon

Patrice de Mac-Mahon, (Marie-Edme-Patrice-Maurice), Magenta Dükü, Fransa mareşali ve Üçüncü Cum­huriyet'in ikinci cumhurbaşkanı (d. 13 Tem­muz 1808. Sully - ö. 17 Ekim 1893. Loiret. Fransa). Cumhur­başkanlığı sırasında 1875'te kabul…

George Lyttelton

George Lyttelton,1. Baron, romancı Henry Fielding ve şair James Thomson'ın koruyucusu olan İngiliz devlet adamı ve yazar (d. 17 Ocak 1709, Hagley, Woncestershire -ö. 22 Ağustos 1773, Hag­ley, İngiltere). Önde gelen bir Whig ailesinin…

Joseph Aloysius Lyons

Joseph Aloysius Lyons, 1931'de Birleşik Avustralya Partisi' nin kuruluşuna katılmış, daha sonra başba­kan olarak (1931-39) ekonominin 1929 Bü­yük Bunalımı'nın etkisinden kurtulmasını ve savunma harcamalarının artırılmasını sağlamış…

Jack Lynch

Jack Lynch (Mary), 1966-73 ve 1977-79 arasında başbakanlık yapmış, İrlandalı siyaset adamı (d. 15 Ağustos 1917, Cork, İrlanda, ö. 20 Ekim 1999, The Royal Hospital Donnybrook, Dublin, İrlanda ). Hukuk öğrenimi gördü. 1936'da Adalet…

Lykurgos

Lykurgos, etkili mali yönetimi ve yolsuzluğa karşı yürüttüğü ka­rarlı mücadeleyle tanınan Atinalı devlet adamı, hatip (d. iö y. 390 - ö. iö y. 324). Makedonya yayılmasına karşı Demosthe­nes'i destekledi. Makedonya'nın Khaironeia'da…

Andrey Liyapçev

Andrey Liyapçev, Başbakanlık dönemi ( 1926-30 ) yoğun iç yıllarında karışıklıklara sahne olmuş, Bulgar devlet adamı (d. 30 Kasım 1866, Resen, Makedonya, Osmanlı Devleti -ö. 6 Kasım 1933, Sofya, Bulgaristan). Öğrencilik yıllarında…

Georgi Yevgeneviç Lvov

Georgi Yevgeneviç Lvov, Rus toplumsal reformcu ve devlet adamı, 1917 Şubat Devrimi sırasında kurulan geçici hükümetin ilk başbakanıdır (d. 2 Kasım 1861, Popovka, Tula yakınları, Rus Çarlığı - ö. 7 Mart 1925, Paris, Fransa). Soylu bir…

Heinrich Lübke

Heinrich Lübke, 1959-69 arasında Batı Alman cumhurbaş­kanı (d. 14 Ekim 1894, Enk­hausen, Almanya - ö. 6 Nisan 1972, Bonn). Birkaç Alman üniversitesinde öğrenim gördükten sonra I. Dünya Savaşı'nda cep­hede hizmet etti. Savaştan sonra…
tr Turkish
X