Kategori: Türk Politikacı

Reşit Galip

Reşid Galib, hekim, siyaset ve devlet adamı, Andımızın yazarı (d. 1893, Rodos ö. 5 Mart. 1934, Ankara). Darülfünun-ı Osmani Tıp Fakültesi’ni bitirdi (1917). Yükseköğrenimi sırasında …

Mesut Yılmaz

Mesut Yılmaz, Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık …

Hasan Ali Yücel

Hasan Ali Yücel, öğretmen, eski millî eğitim bakanı, Köy Enstitüleri’nin kurucusu (d. 16 Aralık 1897, İstanbul ö. 26 Şubat 1961, İstanbul). 1921’de İstanbul Darülfünunu (sonradan …

Asım Zihnioğlu

Asım Zihnioğlu, Türkiye’de çay tarımının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba gösteren ve çay tarımının babası olarak adlandırılan tarım uzmanı. (d. 1909, Uşak, öt: ?) 1927’de …

Fatin Rüştü Zorlu

Fatin Rüştü Zorlu, siyasetçi ve diplomat. 27 Mayıs Darbesi sonrası başlatılan Yassıada Yargılamaları sonrası Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile birlikte idam …

Ziya Gökalp

Mehmet Ziya Gökalp, Türk yazar, toplum bilimci, şair ve siyasetçidir. Meclis-i Mebusan’da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği yapmıştır. “Türk milliyetçiliğinin babası” olarak da anılır …
Select Language