Kategori: Şair

August von Platen-Hallermünde

August von Platen-Hallermünde, Alman şair ve oyun yazarı. Çağdaşları arasında üslupta klasik arılığa yönelen tek sanatçı olmuş, romantizmin denetimsiz gösterişliliğine karşı çıkmıştır (d. 24 Ekim …

Alexis Piron

Alexis Piron, Fransız şair ve oyun yazarı. Hicivleri ile çağının en ilgi çekici şair ve yazarlarından biri olmuştur. Yazmış olduğu müstehcen şiirlerle de ünlenmiştir. En …

Ahmed Lütfi Efendi

Ahmed Lütfi Efendi, Osmanlı tarihçi ve şair (d. 1815, İstanbul ö. 18 Mart 1907, İstanbul). Medrese öğrenimini tamamlayarak ilmiye mesleğine girdi (1831). 1837’de Takvimhane-i Amire …

Leopoldo Lugones

Leopoldo Antonio Lugones Argüello, Arjantinli şair, denemeci, romancı, oyun yazarı, tarihçi, profesör, tercüman, biyografi yazarı, filolog, ilahiyatçı, diplomat, politikacı ve gazeteci. Şiirsel yazılarının çoğu zaman …

Lucretius

Lukretius, MÖ 95 – MÖ 55 yılları arasında yaşamış Romalı şair ve filozof. Eksik kalan yazılarını ölümünden bir süre sonra Cicero sona erdirmiş, derleyip düzenlemişti. …

Marcus Annaeus Lucanus

Marcus Annaeus Lucanus, Latin edebiyatının gümüş çağının önemli kişiliklerinden olan Romalı şair ( İS 39, Corduba ). Yaşlı Seneca’nın torunu, genç Seneca’nın yeğenidir. Yunanistan’daki Farsala …

Saib-i Tabrizi

Saib-i Tebrizi, Isfahanlı Saib olarak da bilinir (d. 1601/02, Tebriz 6. y. 1677), İranlı şair. Gazel türünün en büyük ustalarından biri olarak bilinir. Isfahan’da öğrenim …

Safi

Safi, asıl adı Fahrettin Ali bin Hüseyin Elvaiz El-Kaşifi, İranlı yazar ve şair (6. 1933, Herat (bugün Afganistan’da). Kâşifi’nin oğludur. Öğrenimini Herat’ta tamamladı. Nakşibendiye tarikatına …

Sadi

Şeyh Sadi-i Şirazi, Fars şâir ve İslam âlimi. İran edebiyatının en büyük şairlerinden (d. y. 1213, Şiraz, İran ö. 9 Aralık 1291, Şiraz). Babası Muslihiddin’i …
Select Language