Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Şair

Hendrik Marsman

Hendrik Marsman, İki Dünya savaşı arası dönemde Hollanda'nın önde gelen şair ve eleştirmenlerinden (d. 30 Eylül 1899, Zeist, Utrecht yakınları, Hollanda - ö. 21 Haziran 1940, Manş Denizi). Utrecht'te hukuk öğrenimi görerek bir süre…

Pierre-Sylvain Maréchal

Pierre-Sylvain Maréchal, Almanach des honnetes gens (1788; Ünlüler Sözlüğü) adlı yapıtında ortaya attığı dindışı takvim önerisi, 1793'te benimsenen Fransız Cum­huriyet Takvimi'ne temel olmuş, Fransız şair ve yayımcı ( d. 15 Ağustos 1750,…

Ausiàs March

Ausiàs March, hem kendı çağının, hem de sonraki dönemlerin Katalan şairlerı­ni önemli ölçüde etkilemiş, Katalan dilinde yazan ilk büyük şair (d. 1397, Valencia_ ? ö. 1459, Valencia, İspanya). Gençliğinde V. Alfonzo'nun hizmetinde…

Alessandro Manzoni

Alessandro Manzoni, Milliyetçi Risorgimento (Yeniden Yükseliş) hareketi üzerinde etkili olan dünya edebi­yatının başyapıtları arasında sayılan I promessi sposi (1825-27, 3 cilt; Nişanlılar, 1945)'nin yazarı şari ve romancı (d. 7 Mart. 1785,…

Gómez Manrique

Gómez Manrique, İspanya' nın adı bilinen ilk oyun yazarlarından, şair, siya­set adamı ve diplomat  (d. ı412, Amusco -ö. 1490, Toledo, İspanya). Kastilya Kralı IV. En­rique'ye karşı, kralın üvey kardeşi Isabel' in tahta çıkmasını…

David Lyndsay

David Lyndsay, Reform öncesi dönemde Katolik Kilisesi'ni  ve hükümeti yeren yapıtlarıyla tanınmış İskoçyalı şair (d. y. 1490 - ö. 18 Nisan 1555'ten önce). İskoç edebiyatının altın çağında ünlenen makar(*) adlı saray şairlerindendir.…

Lykophron

Lykophron, Günü­müze ulaşmış Aleksandra adlı şiirin yazarı olduğu sanılan Yunanlı şair ve bilgin (ö. iö 3. yy'ın sonu). 10 y. 285'te İskenderiye Kütüphanesi'ne davet edildi. Orada yazdığı, komedya üzeri­ne incelemesiyle çok sayıda…

John Lydgate

John Lydgate, dinsel ve ahlakçı yapıtlarıyla tanınmış İngiliz şair (d. y. 1370, Lidgate, Suffolk - ö.  y. 1450, Bury St. Edmunds ? İngiltere) Testament (Ahit) adlı yapıtında anlattığına göre, çocuk yaşta Bury St. Edmunds'taki Benedikten…

Ahmed Lutfi Efendi

Ahmed Lutfi Efendi, Osmanlı tarihçi ve şair ( d. 1815, İstanbul - ö. 18 Mart 1907, İstanbul). Medrese öğrenimini tamamlayarak ilmiye mesleğine girdi (1831). 1837'de Takvimha­ne-i Amire mukabeleciliğine atandı ve hu­zur dersleri vermekle…

Artur Lundkvist

Artur Lundkvist, İsveçli şair, romancı ve edebiyat eleştirmeni (d. 3 Mart 1906, Oderj­lunga -. ö. 11 Aralık 1991, Stockholm, İsveç). Şiirde vitalizmin önde gelen temsilcilerin­dendi. 1930'larda Fem Unga adlı gruba katıldı.Yaşamı…

Leopoldo Lugones

Leopoldo Lugones, 20. yüzyıl başında Arjantin'in kültürel yaşamında önemli rol oynamış şair ve eleştirmen. Aralarında Borges'in de bulunduğu, dönemin genç kuşak yazarlarını önemli ölçüde etkilemiş, Arjantin'de ulusal bir sanat ve eğitimin…

Lucretius

Lucretius, asıl adı Titus Lucretius Carus, De rerum natura (Evrenin Yapısı, 1974) adlı uzun şiiri ile tanınan Latin şair ve filozof (ü. İÖ 1. yy). Epikuros'un doğaya ilişkin görüşlerinin günümüze ulaşmış en kapsamlı açıklaması olan…

Gaius Lucilius

Gaius Lucilius, şiirsel yergi türü­nün yaratıcısı. Latincede daha önce de kullanılan, ama herhangi bir biçimden yoksun  olan satura (sözcük anlamı "karışık yemek") türüne çağdaş yergili şiirin taşıdığı eleştirel yorumu katarak belirgin bir…

Marcus Annaeus Lucanus

Marcus Annaeus Lucanus, Romalı şair ve cumhuriyetçi yurtsever. Yaşlı Seneca'nın torunu, genç Seneca'nın yeğenidir. Yunanistan'daki Far­sala kentinde Caesar ile Pompeius arasında gerçekleşen savaşı çok canlı biçimde betim­lediği için daha…

Tevfik Rıza

Tevfik Rıza, tam adı Rıza Tevfik Bölükbaşı, Hece ölçüsünün yaygınlaştırılması ve halk şiirinin aydın kesimlere ulaştırılmasına yönelik çabalarıyla tanınan şair ve yazar. (d. 7 Ocak 1869, Cisrimustafapaşa (bugün Svilengrad, Bulgaristan),…

Alfonso Reyes

Alfonso Reyes, 20. yüzyılda Meksika'da yetişmiş en önemli araştırmacı ve edebiyatçı sayılır (d. 17 Mayıs 1889, Monterrey ö. 27 Aralık 1959, Mexico, Meksika). Gördüğü klasik öğrenim ve hümanist. yaklaşımı birçoklarına göre yapıtlarına,…

Ahmet Reşit Rey

Ahmet Reşit Rey, devlet adamı, şair ve yazar.Edebiyat-ı Cedide akımının bireysel lirizmini ve biçimsel titizliğini yansıtan şiirleriyle tanınmıştır. Ekrem ve Cemal Reşit Rey'in babasıdır (d. 1870, İstanbul ö. 1956, İstanbul). 1888'de…

Pierre Reverdy

Pierre Reverdy, günümüzün provokatif sanat hareketlerini, sürrealizm, dadaizm ve kübizmi etkilemiş olan Fransız şairi (d. 13 Eylül 1889, Narbonne 6. 17 Haziran 1960, Solesmes, Fransa). Şiirleri Zor anlaşılır olduğu için, ancak sınırlı bir…