Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Türk Şair

Can Yücel

Can Yücel, halk deyişlerinden, argodan ve değişik biçimlerden yararlanarak kendine özgü bir üslup ve şiir dili geliştirmiş şair (d. 21 Ağustos 1926, İstanbul, 12 Ağustos 1999, Datça). Devlet adamı ve eğitimci Hasan Ali Yücel'in oğludur.…

Ali Yüce

Ali Yüce, Türk şair ve araştırmacı. Toplumsal gerçekliği yansıtan şiirleriyle tanınan şair ((d. 1928, Hatay, ö. 29 Nisan 2015, Ankara). Düziçi Köy Enstitüsü'nü bitirdikten (1951) sonra ilkokul öğretmenliği yaptı. Ankara Gazi Eğitim…

Yusuf Sineçâk

Yusuf Sineçâk, Cezire-i Mesnevi adlı yapıtıyla tanınan Osmanlı divan şairi (d. Vardar Yenicesi (bugün Yunanistan)ö. 1546, İstanbul). Şair Hayreti'nin kardeşidir. Medrese öğrenimi gördükten sonra Mevleviliğe bağlandı. Edirne Mevlevihanesi…

Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib, Balasagunlu Yusuf olarak da bilinir (ü. 11. yy), Kutadgu Bilig adlı yapıtıyla tanınan Türk şair. Yaşamına ilişkin bilgi yoktur. Kutadgu Bilig'den anlaşıldığına göre iyi bir öğrenim görmüş, Farsça ve Arapça öğrenmiştir.…

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul, Türk şair, milletvekili. "Türk Şairi", “Millî Şair” diye anılır. Türk Millî Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer aldı (d. 13 Mayıs 1869, İstanbul ö. 14 Ocak 1944, İstanbul). Mekteb-i Mülkiye'nin idadi bölümünü…

Zâti

Zâti, kaside ve gazelleriyle tanınan, Osmanlı Divan Edebiyatı şairidir. Ziya Paşa tarafından Türk şiirine temel koyan şairlerin üçüncüsü olarak anılmıştır (d. 1471, Balıkesir ö. 1546, İstanbul). Kendi çabasıyla Farsça ve şiir sanatını…

Cahit Zarifoğlu

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu duygu ve düşüncelerini İslamcı görüş temelinde, kendine özgü imgelerle yansıtan ve Türk Edebiyatının "ZARİF ABİSİ" olarak anılan şair ve yazar (d. 1940, Ankara ö. 7 Haziran 1987, Ankara). İstanbul Üniversitesi…

Zekai

Zekai, Asıl adı Mustafa, Osmanlı divan şairi. (d. İstanbul - ç. 1812, İstanbul), Osmanlı divan şairi. Üsküdar muhafızı İbrahim Paşa'nın oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Divan Kalemi'nde çalıştı. Şabaniye şeyhlerinden…

Zeyneb Hatun

Zeyneb Hatun, Osmanlı Divan Şairi, Divan edebiyatının bilinen ilk kadın şairi. (d. Amasya, ö. 1474 Amasya). Kaynakların çoğuna göre Amasyalı’dır. Pervâne Bey ile Latîfî, Kastamonulu mârifet sahibi bir zatın kızı olduğunu bildirir…

Halide Nusret Zorlutuna

Halide Nusret Zorlutuna, Türk şair, yazar, öğretmen. "Kadın yazarların annesi" olarak anılır (d. 1901, İstanbul - ö. 10 Haziran 1984, İstanbul). Hece ölçüsünde hamasi şiirleri ve konuşulan Türkçe ile yazılmış romanları vardır. Romancı Emine…

Ziya Paşa

Ziya Paşa, doğum adıyla Abdülhamid Ziyaeddin, Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair. (d. 1825, İstanbul - ö. 17 Mayıs 1880, Adana). Osmanlı İmparatorluğu'nda 19'uncu yüzyılın en önemli devlet adamlarından birisidir ve…

Ziya Gökalp

Mehmet Ziya Gökalp, Türk yazar, toplum bilimci, şair ve siyasetçidir. Meclis-i Mebusan'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmıştır. "Türk milliyetçiliğinin babası" olarak da anılır (d. 23 Mart 1876, Diyarbakır - 6. 25…