Kategori: Türk Şair

Ahmed Lutfi Efendi

Ahmed Lutfi Efendi, Osmanlı tarihçi ve şair ( d. 1815, İstanbul – ö. 18 Mart 1907, İstanbul). Medrese öğrenimini tamamlayarak ilmiye mesleğine girdi (1831). 1837’de …

Tevfik Rıza

Tevfik Rıza, tam adı Rıza Tevfik Bölükbaşı, Hece ölçüsünün yaygınlaştırılması ve halk şiirinin aydın kesimlere ulaştırılmasına yönelik çabalarıyla tanınan şair ve yazar. (d. 7 Ocak …

Ahmet Reşit Rey

Ahmet Reşit Rey, devlet adamı, şair ve yazar.Edebiyat-ı Cedide akımının bireysel lirizmini ve biçimsel titizliğini yansıtan şiirleriyle tanınmıştır. Ekrem ve Cemal Reşit Rey’in babasıdır (d. …

Revani

Revani, asıl adı İlyas Şuca Çelebi, Osmanlı divan şairi. Rahat ve içten bir anlatımla kaleme aldığı renkli şiirleriyle tanınır (d. 1475, Edirne ö. 1524, İstanbul). …

Ali Canip Yöntem

Ali Canip Yöntem, Türk şair, yazar, edebiyat tarihi araştırmacısı, siyasetçi (d. Haziran 1887, İstanbul ö. 26 Ekim 1967, İstanbul). Selanik Hukuk Mektebi’ni son sınıftayken yarım …

Can Yücel

Can Yücel, halk deyişlerinden, argodan ve değişik biçimlerden yararlanarak kendine özgü bir üslup ve şiir dili geliştirmiş şair (d. 21 Ağustos 1926, İstanbul, 12 Ağustos …

Ali Yüce

Ali Yüce, Türk şair ve araştırmacı. Toplumsal gerçekliği yansıtan şiirleriyle tanınan şair ((d. 1928, Hatay, ö. 29 Nisan 2015, Ankara). Düziçi Köy Enstitüsü’nü bitirdikten (1951) …

Yusuf Sineçâk

Yusuf Sineçâk, Cezire-i Mesnevi adlı yapıtıyla tanınan Osmanlı divan şairi (d. Vardar Yenicesi (bugün Yunanistan)ö. 1546, İstanbul). Şair Hayreti’nin kardeşidir. Medrese öğrenimi gördükten sonra Mevleviliğe …

Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib, Balasagunlu Yusuf olarak da bilinir (ü. 11. yy), Kutadgu Bilig adlı yapıtıyla tanınan Türk şair. Yaşamına ilişkin bilgi yoktur. Kutadgu Bilig’den anlaşıldığına …
tr Turkish
X