Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Tarihçi

Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî

Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî, Reşideddin Tabib, hekim, yazar, tarihçi ve İlhanlılar'ın bir veziri. Camiü't-Tevarih adlı yapıtıyla ünlüdür (d. 1248, Hemedan ö. 18 Temmuz 1318, Tebriz). Yahudi bir ailedendi. Sonradan Müslümanlığı…

Sakari Yrjö Koskinen

Sakari Yrjö Koskinen, Baron Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, Johan Vilhelm Snellman'dan sonra friherre, senatör, profesör, tarihçi, politikacı ve Finlandiya Partisi'nin başkanı (d. 1830, Vaasa ö. 13 Kasım 1903, Helsingfors (bugün Helsinkil,…

Robert Charles Zaehner

Robert Charles Zaehner, özellikle Doğu dinlerindeki mistik ve etik sistemlerin evrimini incelemiş İngiliz din tarihçisi ve eğitimci (d. 8 Nisan 1913ö. 24 Kasım 1974, Oxford, İngiltere). İsviçreli göçmen bir ailenin oğluydu. Oxford…

Zehebî

Zehebî veya tam adıyla Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî, Suriyeli hadis hafızı, tarihçi ve kıraat alimi. (d. 1274, Meyyafarkin bugün“ Silvan) -ö. 1348, Dımaşk (Şam), Suriye). Zehebi adı; baba mesleği olan…

Leopold Zunz

Leopold Zunz, Yahudi edebiyatının, ilahiyatın ve ritüelin eleştirel araştırması olan akademik Yahudi Çalışmalarının kurucusuydu. Zunz'un tarihi araştırmaları ve çağdaş yazıları çağdaş Yahudiliğin üzerinde önemli bir etkiye sahipti (d. 10…