Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Yazar

Leopoldo Marechal

Leopoldo Marechal, felsefi romanlarıyla ünlü Arjantinli yazar ve eleştirmen (d. 11 Haziran 1900, Buenos Aires - ö. Eylül 1970, Buenos Aires, Arjantin). 1920'lerin başında, Arjantin edebiyatında devrim yaratan ultraismo akımı yanlısı…

Abraham Mapu

Abraham Mapu, İbranice yazılmış ilk roman olan Ahavat Tsiyyon'un (1853) yazarı (d. 10 Ocak 1808, Kovno yakınlan, Litvanya, Rusya. 9 Ekim 1867, Kalinin­grad, Rusya). Yapıt, Peygam­ber Işaya dönemini anlatan tarihsel bir ro­manstır.…

Mao Dun

Mao Dun, asıl adı Shen De Hong, cumhuriyet döneminin en önemli gerçekçi romancısı sayılan Çinli yayın yönetmeni ve yazar  (d. 1896, Qingzhen, Zhejiang - ö. 27 Mart 1981, Pekin, Çin). 1916'da parasızlık yüzünden öğrenimini yarıda bırakmak…

Alessandro Manzoni

Alessandro Manzoni, Milliyetçi Risorgimento (Yeniden Yükseliş) hareketi üzerinde etkili olan dünya edebi­yatının başyapıtları arasında sayılan I promessi sposi (1825-27, 3 cilt; Nişanlılar, 1945)'nin yazarı şari ve romancı (d. 7 Mart. 1785,…

Niklaus Manuel

Niklaus Manuel, İtalyan ve Alman rönesansı ile Reform hareketinin en önemli İsviçreli temcilcile­rinden ressam, asker, yazar ve devlet ada­mı (d. y. 1484, Bern - ö. 28 Nisan 1530, Bern). O döneme yaygın olan geç ortaçağ üslubu­nu…

Katherine Mansfield

Katherine Mansfield, şiirsel öğelerle süslü, farklı bir düzyazı üslubu geliştirmiş, Yeni Zelanda doğumlu İn­giliz öykü yazarı (d. 14 Ekim 1888, Wellington, Yeni Zelanda - ö: 9 Ocak 1923, Gürciyev Enstitüsü, Fontainebleau yakın­ları,…

Jorge Manrique

Jorge Manrique, lirik şiirleriyle tanınan, İspanyol subay ve yazar (d. 1440, Paredes de Nava -?, Kastilya -ö. 27 Mart 1479, Garci­Mufioz Şatosu'nun önü, Calatrava yakınla- İspanya). Kastilyalı ünlü bir ailedendi. Akrabaları arasında…

Ma Duanlin

Ma Duanlin, büyük bir genel bilgi ansiklopedisi olan Wen xian tong kao'nun (Edebi Kalıntılar Üzerine Genel İnceleme) yazarı Çinli tarihçi (ü. 13. yy, Çin). Yapıt, Song hanedanı­nın (960-1279) öteki iki büyük tarihçisi Zheng Qiao…

Lysias

Lysias, gösterişçilikten uzak yalınlığı ile Attika Yunancasının süssüz üslubuna örnek olan Eski Yunanlı söylev yazarı (logogrophos)  (d. İÖ– y. 445 -ö. İÖ– 380'den sonra) Atina'da yerleşmiş zengin bir Syrakusalı­nın oğluydu. Platon,…

Benito Lynch

Benito Lynch, Arjantin'deki kırsal yaşamı ve sıradan insanların psikolojisini yalın ve dolaysız bir üslupla ele alan yapıtlarıyla goşo edebiyatı­na(*) yeni ve gerçekçi bir bakış kazandır­mış Arjantinli romancı ve öykü yazarı (d. 25 Haziran…

John Lyly

John Lyly, İngiliz komedisi­nin gelişiminde önemli rol oynamış, İngiliz dilinde kalıcı etki bırakmış, ilk düzyazı ustası, yazar ( d. 1554 ? , kent - ö. Kasım 1606, Londra, İngiltere). 1578'de Euphues, or the Anatomy of Wit (Euphues ya da…

Artur Lundkvist

Artur Lundkvist, İsveçli şair, romancı ve edebiyat eleştirmeni (d. 3 Mart 1906, Oderj­lunga -. ö. 11 Aralık 1991, Stockholm, İsveç). Şiirde vitalizmin önde gelen temsilcilerin­dendi. 1930'larda Fem Unga adlı gruba katıldı.Yaşamı…

Lukianos

Lukianos, Teon dialogoi (Tanrıların Diyalogları) ve Nekrikoi dialogoi (Ölülerin Diyalogları) adlı yapıtlarıyla tanınan Eski Yunanlı hatip ve yergi yazarı (d. IS· y. 120, Samosata (bugün Samsat, Adıyaman) ö. 180'den sonra, Ati­na). Çağlar…

Necati Lugal

Necati Lugal, Arap ve Fars dilinin klasik sayılan yapıtlarından bazılarını Türkçeye çevirmiş, bazılarını da yayıma hazırlamış, Türk Doğu bilimci (d. 1878, İstanbul - ö. 1964, Ankara). Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin ders­lerine devam…

Otto Ludwig

Otto Ludwig, özellikle novella türünün geliş­mesine katkıda bulunan gerçekçi öyküleriy­le tanınmış Alman romancı, oyun yazarı ve eleştirmen. Ortaya attığı "şiirsel gerçekçi­lik" terimi sonradan birçok çağdaşının ya­pıtını nitelemek için…

Emil Ludwig

Emil Ludwig, yazdığı çok sayıdaki yaşam öyküsüyle uluslar­arası alanda ün kazanmış Alman yazar (d. 25 Ocak 1881, Breslau (bugün Wroclaw, Polonya), Almanya - ö. 17 Eylül 1948, Ascona yakınları, İsviçre). Hukuk öğrenimi gördü. Yirmi beş…

Clare Boothe Luce

Ann Clare Boothe Luce, toplumsal yergileriyle tanınan ABD'li oyun yazarı ve politikacı (d. 10 Mart 1903, New York kenti - ö. 9 Ekim 1987, Washington, D.C., ABD). New York eyaletindeki Garden City ve Tarrytown'da özel öğrenim gördü.…

Tevfik Rıza

Tevfik Rıza, tam adı Rıza Tevfik Bölükbaşı, Hece ölçüsünün yaygınlaştırılması ve halk şiirinin aydın kesimlere ulaştırılmasına yönelik çabalarıyla tanınan şair ve yazar. (d. 7 Ocak 1869, Cisrimustafapaşa (bugün Svilengrad, Bulgaristan),…
tr Turkish
X