Kategori: Biyoloji

Ploidi

Ploidi, genetikte, hücre çekirdeğindeki kromozomların sayısı. Normal olarak vücut hücrelerindeki kromozomlar (somatik) çiftler halindedir. Bu durum diploidi olarak adlandırılır. Meyoz sırasında eşey hücresinin bölünmesiyle oluşan …

Pleomorfizm

pleomorfizm, mikroorganizmalarda aynı tür ya da soyun bireyleri arasında düzensiz ve değişik biçimlerin görülmesi. Daha üstün yapılı canlılardaki çok biçimliliğe benzeyen pleomorfizm özellikle bazı bakteri …

Plazmit

Plazmit, mikrobiyolojide, birçok bakteri türünde bulunan ve kromozomların dışında yer alan genetik madde. Plazmit bakteri için temel önemi olmayan ve seçici yarar sağlayan yuvarlak bir …

Yumurtlama

Yumurtlama, dişi eşey organları olan yumurtalıklardan olgun yumurta hücresinin dışarı atılması. Normal olarak insanda yumurtlamayla tek bir yumurta atılırsa da, âdet çevrimi sırasında iki ya …

Yumurtalık

Yumurtalık, bir çiçeğin dişi organının, içinde tohumtaslağı barındıran şişkin alt bölümü. Çiçek döllendikten sonra yumurtalık meyveye, tohum taslakları ise tohuma döner. Bir yumurtalık tek bir …

Yumurta hücresi

Yumurta hücresi, ovum olarak da bilinir, biyolojide, dişi eşey hücresi. Botanikte makrogamet terimi yumurtayla eşanlamlı olarak kullanılırken, zoolojide eşey hücresini belirtmek amacıyla Latince ovum (yumurta), …

Yumurta

Yumurta, hayvanlarda, yumurta hücresinin yanı sıra koruyucu zarları ve besleyici maddeleri de içeren özelleşmiş yapı. Bazı knidliler dışında tüm hayvanların yumurtaları, en içte yumurta hücresini …

Retrovirüs

Retrovirüs, içerdiği kalıtsal bilgiyi ribonükleik asit (RNA) biçiminde taşıyan virüslerin ortak adı. İnsanda ve hayvanlarda bazı kanser türlerine ve ağır ilerleyen virüs enfeksiyonlarına neden olan …

Zehir

Zehir, biyokimyada, ağızdan, solunum ya da deri yoluyla, vücuda giren, dokularda örselenmeye, hatta canlının ölümüne yol açabilen madde. Maddenin zehirlilik derecesinin zararlı etki yaratan ya …
Select Language