Kategori: Coğrafya

Playa

Playa, Takır olarak da bilinen, çöllük alanların iç kesimleri ile kurak ve yarı kurak bölgelerde kıyılara bitişik alanlarda rastlanan ve periyodik olarak dolan suların yavaş …

Plato

Plato, vadilerle yarılmış, düz ya da hafif dalgalı yüzeyli alan. Fransızca bir sözcük olan platonun (plateau) karşılığı olarak Türkçede yayla sözcüğü de kullanılır. Ama yayla …

Lut Gölü

Lut Gölü veya Ölüdeniz, yeryüzünün en alçak ve üçüncü en tuzlu gölü. İsrail ile Ürdün arasında, deniz düzeyinin yaklaşık 400 m altında yer alan tuz …

Sahra

Sahra, dünyanın en büyük çölü. Afrika’nın kuzey kesiminin hemen hemen tamamını kaplar. Batıda Atlas Okyanusu, kuzeyde Akdeniz ve Atlas Dağları, doğuda Kızıldeniz, güneyde de yarı çöl …

Safranbolu

Safranbolu, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde, Karabük iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüz ölçümü 1.013 km olan Safranbolu ilçesi, kuzeyde Bartın, doğuda Eflâni …

Mağlova Kemeri

Mağlova Kemeri, İstanbul’un batısında, Kemerburgaz köyünün 5 km kadar güneybatısında, Alibey Deresi üzerinde Mimar Sinan’ın 1553-64 arasında yaptığı su kemeri. 16. yüzyıl ortalarında İstanbul’da baş …

Mağara Çökeli

Mağara çökeli, çözünme ve erime sonucunda ortaya çıkan mağaralarda, mağaranın oluşmasından sonra çökelen kristal yapılı ikincil minerallerin ortak adı. Bu çökeller çoğunlukla, yeraltı sularının çevre …

Mağara

Mağara, insanların girebileceği genişlikte, doğal yeraltı oyuğu. Mağaraların ağız bölümleri çoğunlukla in olarak adlandırılır. Çoğu zaman mağara birçok yeraltı boşluğundan ve bunları birleştiren bir dizi …

Zap Suyu

Zap Suyu, Büyük zap suyu olarak da bilinir, Doğu Anadolu Bölgesi’nden doğup Türkiye sınırları dışında Dicle Irmağına ulaşan akarsu. Bazı yeni kaynak ve haritalarda Çığlı …
Select Language