Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Diğer Dinler

Mappo

Mappo, Japon Budacılığında, Buda yasası­nın yozlaştığı çağ, bazılarına göre insanlık tarihinin bugünkü dönemi. Özellikle Kamakura döneminde (1192-1333) Japon Budacı­lar , mappo çağı geldiğinde insanların nasıl kurtulacağını sorguladılar.…

Mantra

Mantra, Hinduizm ve Budacılıkta, mistik ya da tinsel bir etkisi olduğuna inanılan kutsal sözcük, hece ya da dize. Dünyadaki yaşantıyla ilgili ya da tinsel amaçlara ulaş­mak için mekanik bir araç olarak kabul edilirse de, daha üst düzey…

Maat

Maat, Eski Mısır dininde doğruluğun ve adaletin kişileştiril­miş biçimi. Güneş Tanrısı Ra'nın kızı ve Bilgelik Tanrısı Tot'un karısıdır. Ölüm Tanrısı Osiris'in "Osiris'in Yargısı" olarak anılan tanrıların ölüleri yargılama töreninde,…

Maa-alused

Maa-alused, Estonya'nın eski halk dinin­de, yeraltında yaşayan cin ya da elf benzeri küçük varlıklar. Başka bazı kültürlerde de rastla­nan bu varlıklara Finler arasında maahiset denir. Sözcük çoğu zaman hem cinleri, hem de onların neden…

Lugus

Lugus, Kelt dininin en önemli tanrılarından biri (Keltçe'de büyük olasılıkla "Vaşak" ya da "Işık"). Julius Caesar'ın Roma tanrısı Mercurius'la (Eski Yunan'da Her­mes) özdeşleştirdiği tanrılardan biridir. Av­rupa'da ve İngiliz adalarında…

Zazen

Zazen, Zen Budacı meditasyonda oturma. Özellikle Soto mezhebinin tipik meditasyon biçimidir. Sessiz bir odada, yarım ya da tam bağdaş kurarak, düzenli aralıklarla ve zorlanmadan nefes alıp verip, baş ve gövdeyi dik tutarak, elleri avuçlar…

Zerdüşt Dini

Zerdüşt dini, Zerdüşçülük, Mecusilik olarak da bilinir, İO 6. yüzyılda İranlı peygamber Zerdüşt'ün kurduğü inanç ve ibadet sistemi. Hem tektanrıcı, hem de dualist (ikici) özellikler taşıyan bu din Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamı önemli…
tr Turkish
X