Kategori: Yahudilik

Zebur

Zebur, İslam inanışında, Hz. Davud’a vahyedilen kutsal kitap. Zebur’un Hz. Davud’a indirildiği Kuran’da yer alır (İsra 55). Zebur sözcüğünün çoğulu olan zübür ise Kuran’da “kitaplar” …

Zeytinlik Dağı

Zeytinlik Dağı, İbranice Har Ha-Zetim. Kudüs’te Eski Kent’in hemen doğusundaki çok doruklu kireçtaşı tepe. Kudüs’ten Kidron Vadisiyle ayrılır. Kitabı Mukaddes’te ve sonraki dinsel metinlerde sık …

Zina

Zina, evli bir kişinin, eşinden başka biriyle cinsel ilişki kurması. Yazılı ya da geleneksel zina yasakları ve bu konudaki tabular, her toplumun evliliği düzenleyen yasalarının …
Select Language