Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Edebiyat

Maani

Maani, İlm-i Maani olarak da bilinen, tümcenin yapısındaki incelikleri ve konuya uygun kullanılmasının yollarını öğreten belagat dalı. Batı edebiyatlarındaki karşılığı stilistik ya da üslup incelemesi olarak bilinir. (bedi, belagat, beyan)…

Lun yu

Lun yu, 1190'da Yeni-Kon­füçyüsçü filozof Zhu Xi'nin derlediği Si shu ("Dört Kitap") adlı büyük Çin klasiğini oluşturan dört Konfüçyüsçü metinden biri. Uzmanlara göre Konfüçyüs'ün öğretisi ko­nusundaki en güvenilir kaynak ve genel­likle…

Lugaz

Lugaz, divan edebiyatında, herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatıla­rak yazılan manzum bilmece. 15. yüzyılda Arap edebiyatından Türk edebiyatına girdi ve 18. yüzyılda en parlak dönemini yaşadı. Muamma ile birlikte çok…

Lugalbanda

Lugalbanda, günümüze ulaşan en önemli Sümer destanlarının baş kişilerinden ve Lu­galbanda Destanı ya da Lugalbanda ve Enmerkar olarak bilinen masalın kahrama­nı...

Ludlul bel nemeki

Ludlul bel nemeki, eski Mezopotamya dinsel edebiyatında, tannlann terk ettiği bir ada­mın, insanların ve yazgının değişebilirliği üzerine düşünceleriyle ilgili felsefi metin (Akad dilinde "Bırak Ustayı Öveyim"). Erdemle Acı Çekenin Şiiri…

Retorikçiler

Retorikçiler, 15. yüzyılda ve 16. yüzyıl başında Fransa'da, özellikle de Burgonya'da gelişen şiir okuluna bağlı şairler. Şiirlerinde tarihsel ve ahlaksal temaları işlemişler ve öğretici amaçlarla mitolojiden, alegoriden, düş ve simgelerden…

Retorik

Retorik, konuşmacı, yazar, dinleyici ya da okuyucu gibi sözel iletişimde bulunanların eğitimiyle ilgili ilkeler. Başlangıçta hitabet sanatının kuramsal temelleriyle ilgili sistemli bir inceleme dalı olan retorik, Eski Yunan ve Roma'da…

Restorasyon Dönemi Edebiyatı

Restorasyon dönemi edebiyatı, İngiltere'de Cromwell Cumhuriyeti'nin ardından monarşinin restorasyonuyla (1660) birlikte gelişen edebiyat. Bazı edebiyat tarihçileri bu dönemi II. Charles'ın krallığıyla (1660/85) sınırlarken, başkaları II.…

Yidiş Edebiyatı

Yidiş edebiyatı, Aşkenazilerin Yidiş dilinde yazdıkları edebiyat yapıtlarının tümü. Eski çağlara ait birçok belge kaybolduğu ya da yok edildiği için, Yidiş edebiyatının başlangıç yılları tam olarak açığa kavuşmamıştır. Kesin olarak…

Yidiş Dili

Yidiş yaklaşık olarak 1000 yıldan fazla bir süreden beri Avrupa'da yaşayan Aşkenaz Yahudîlerinin kullandığı bir dildir. Aşkenazi dili olarak da bilinir. İbranice ve Aramcayla birlikte Yahudilerin üç temel yazı dilinden biridir. 19. yüzyıla…

Yusuf ile Züleyha

Yusuf ile Züleyha, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında klasik mesnevi konusu. Dünyanın en güzel insanı olarak bilinen Hz. Yusuf’un Kuran'da 111 âyet (Yusuf suresi) halinde anlatılan öyküsünün (kıssa) aşk ağırlıklı olarak edebiyata yansımış…
tr Turkish
X