Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Hayvanat

Marabu

Marabu, Cico­niiformes takımının Ciconiidae familyasın­dan, Afrika'da yaşayan EN BÜYÜK leylek türü. En büyük leylek türü olan marabunun uzunlu­ğu 150 cm'ye, kanat açıklığı 2,6 m'ye ulaşır. Tüyleri büyük ölçüde boz ve beyaz, çıplak boynu…

Mara

Mara, Rodentia (kemiriciler) takımının Ca­viidae familyasının Dolichotis cinsini oluştu­ran, Güney Amerika'ya özgü iki memeli türünün ortak adı. Tavşanı andırır ve sıçra­yarak hareket ederler. Bacakları ve kulakla­rı uzun, gözleri iri,…

Mantispidae

Mantispidae, Neuroptera (sinir kanatlılar) takımından, genellikle tropik ve astropik bölgelerde yaşayan böceklerin yer aldığı familya. Erişkin türlerinin görünümü pey­gamber devesine (Dictyoptera takımı) benzer. Avrupa'da yaygın olan…

Mantarlar

Mantarlar, Mycota, bitkilerdeki gibi gelişmiş bir kök, gövde ve yaprak sistemi bulunmayan, klorofil içermeyen ve çoğun­lukla çürükçül ya da asalak olarak yaşayan 50 bin kadar bitki benzeri canlı türünün oluşturduğu bölüm. Bu bölümün…

Mantar Sineği

Mantar Sineği, Diptera (çiftkanatlılar) takımının Mycetophilidae ve Sciaridae familyalarından sıvrisineğe benzer böceklerin ortak adı. Genel olarak larvaları mantarla beslenen bu küçük sineklerin kanatlan koyu renkli, petekgözleri…

Lycidae

Lycidae, Coleoptera (kırıkanatlılar) takı­mından yaklaşık 2.800 tür içeren, yumuşak gövdeli, parlak renkli böcek familyası. Ço­ğu tropik bölgelerde yaşayan bu böceklerin geniş ve derimsi kanat örtüleri (kanat kını, kın kanat ya da…

Lycaenidae

Lycaenidae, mavi kelebek, bakır kelebek biri isimlerle anılan, Lepidoptera (pulkanatlılar) takımından gündüz kelebekleri familyası. Çok sayıda tür içeren bu familya üyeleri oldukça hızlı uçar ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeker. Kanat…

Lüfer

Lüfer, Perciformes takımının Pomatomidae familyasını oluşturan, ekonomik değeri yüksek balık türü. Akdeniz'in yanı sıra Atlas ve Hint okyanus­larının tropik ve ılıman bölgelerinde yaşa­yan bu balıklar sürüler halinde dolaşır, doymak…

Lutjanidae

Lutjanidae, Perciformes takımından yak­laşık 250 tür içeren balık familyası. Tropik bölgelerde yer yer çok sayıda bulunan ve sürüler halinde dolaşan bu balıkların ağızla­rı iri, dişleri keskin, kuyrukları düz ya da çatallıdır.…

Zebra Balığı

Zebra balığı, akraba olmayan iki ayrı cinsten balıklara çizgili gövdelerinden ötürü verilen ortak ad. Bunlardan Cypriniformes takımının Cyprinidae familyasının Brachydanio cinsini oluşturan balıklar tatlı sularda yaşar. Bayağı zebra balığı…

Zebra

Zebra, atgiller familyasının Eguus cinsinden siyah beyaz çizgili postuyla dikkat çeken üç memeli türünün ortak adı. Bayağı zebra (E. burchelli) Afrika'da Sahra Çölünün güneyinde geniş otlaklara yayılmıştır. Grevy zebrası (E. grevyi) Kenya,…

Zargana

Zargana, Belonidae familyasını oluşturan uzun ve ince gövdeli yaklaşık 60 balık türünün ortak adı. Büyük ölçüde denizlerde yaşayan bu balıklar ılıman ve tropik bölgelerdeki sığ sulara yayılmıştır. Uzun gövdelerinin enine kesiti oldukça…

Zürafa

Zürafa, çifttoynaklılar takımının Giraffidae  familyasını oluşturan memeli türü. Tüm memelilerin en uzun boylusu olan bu türün ayaktan tepesine kadar olan yüksekliği 5,5 m'yi aşabilir. Gövdesi oldukça kısa, bacakları ve boynu çok uzundur.…

Zurna balığı

Zurna balığı, ayrı takımlarda yer alan iki familyadan (Scomberesocidae ve Synodon tidae) uzun ince gövdeli deniz balıklarının ortak adı. Aiheriniformes takımında yer alan Scom beresocidae familyası genellikle dört türden oluşur.…
tr Turkish
X