Kategori: Kültür

Piza Katedrali ve Piza Kulesi

Piza Katedrali ve Piza Kulesi, İtalya’nın Toscana bölgesinde bulunan ve eğik çan kulesiyle ünlü romanesk kilise. Küçük İtalyan devletlerinden biri olan Piza, 1063’te Palermo açıklarındaki …

Sahn-ı Seman Medresesi

Sahn-ı Seman Medreseleri, Sekizli Medrese olarak da bilinir, II. Mehmed’in (Fatih) İstanbul’da yaptırdığı, 1471’de açılan yüksek düzeyde öğretim kurumu. Fatih Külliyesi içinde yer alan ve …

Sahip Ata Külliyesi

Sahip Ata Külliyesi, Konya’da, Anadolu Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’nin yaptırdığı cami, türbe, hankâh ve hamamdan oluşan külliye. 1259’da başlanıp 1279/ 80’de tamamlanan ilk …

Sahaflar Çarşısı

Sahaflar Çarşısı, İstanbul’da Beyazıt semtinde eski kitap alım satımı yapılan çarşı. Matbaanın kurulmasından önce cami avlularında yapılan kitap alım satımı, medrese öğrencilerinin kitap gereksinmelerini karşılamaya …

Sagalassos

Sagalassos, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde antik kent. Pisidya’dan Pamfilya’ya inen antik yol üzerindeki Akdağ’ın tepelerinden birinin üstünde, yolun geçtiği boğaza egemen bir konumdadır. Kentte 18. …

Safranbolu

Safranbolu, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde, Karabük iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüz ölçümü 1.013 km olan Safranbolu ilçesi, kuzeyde Bartın, doğuda Eflâni …

Safa Camisi

Safa Camisi, Parlı Camisi olarak da bilinir, Diyarbakır’da 15. yüzyılın ortalarında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yaptırdığı cami. Beş gözlü bir cemaat yeri ve bunun solunda …

Sadullah Paşa Yalısı

Sadullah Paşa Yalısı, İstanbul’da Çengelköy semtinde, 18. yüzyılın sonlarında yapılmış iki katlı, ahşap yalı. Bugün yalnız harem bölümü ayaktadır. Planı kabaca uzun kenarı kuzey-güney doğrultusunda …

Rüstem Paşa Camii Medresesi

Rüstem Paşa Camisi, İstanbul’da Tahtakale semtinde I. Süleyman’ın (Kanuni) sadrazamı Rüstem Paşa’nın Mimar Sinan’a yaptırdığı fevkani (yükseltilmiş) cami (1562). Çok yoğun bir ticaret bölgesinde, sıkışık …
Select Language