Kategori: Madenler

Lütesyum

Lütesyum (Lu), periyodik tablonun IIIb grubunda yer alan lantanitler dizisinin son üyesi, en sert ve yoğunluğu en yüksek azrak toprak metali­ olan kimyasal element. Lütesyumu, …

Lüsasit

Lüsasit, sık rastlanan bir silis minerali. Düşük sıcaklıklarda oluşan hidrotermal ya­taklarının yüzey kısmına yakın yerlerde, kalsedon ve opal ile beraber görülen kristo­balitinin lifli bir türüdür. …

Lületaşı

Lületaşı, Eskişehir taşı olarak da bilinen, sepiyolit (hidratlı magnezyum silikat) minraline Türkiye’de verilen isim. Dünyanın en zengin lületaşı yatakları Eskişehir çeresin­de yer alır. Mat ve …

Ribekit

Ribekit, granit ya da siyenit gibi asidik korkayaçlarda bulunan amfibol minerali. Lifli bir. türü olan krokidolit, başkalaşım kökenlidir ve asbest olarak kullanılır. Ribekit, hem demir …

Zeolit

Zeolit, alkali ve alkali toprak metaller içeren hidratlı alüminosilikat mineralleri ailesinin ortak adı. Zeolitlerin ayırt edici özelliği, iyon değişimi ve tersinir su kaybına son derece …

Zinkit

Zinkit, çinko oksit (ZnO) yapısında, genellikle levhamsı ya da taneli kütleler halinde bulunan oksit minerali. Kan kırmızısı renkli bir mineral olan zinkitte turuncu-sarı renkli çizgilere …

Zincifre

Zincifre, cıva sülfür (HgS) yapısında, başlıca cıva cevheri olan sülfür minerali. Çoğunlukla genç volkanik kayaçların yakınlarındaki damarlarda ve kaynarca çökellerinde pirit, markazit ve stibnit ile …

Zoyisit

Zoyisit, kalsiyum alüminosilikat yapısında, bölgesel başkalaşıma uğramış kayaçlar ile hidrotermal değişime uğramış korkayaçlara özgü silikat minerali. Nezosilikatların epidot grubunun bir üyesi olan Zoyisit, kristal yapılı …

Zirkonyum

Zirkonyum (Zr), periyodik tablonun IVb grubunda yer alan kimyasal element. Ağrılıklı olarak, nükleer reaktörlerde yapı malzemesi olarak kullanılır. Bulunduğu yerler, kullanım alanı ve özellikleri 1940’ların …
tr Turkish
X