Kategori: Dünya Tarihi

Magna Carta

Magna Carta “Büyük Berat”, İngiltere kralı John’un 1215’te iç savaş tehdidi altında uyruklarına tanıdığı özgürlükleri içeren, 1216, 1217 ve 1229’te bazı değişikliklerle yeniden çıkarılan berat. …

Zenci Ayaklanması

Zenci Ayaklanması, Siyah kölelerin Abbasi yönetimine karşı giriştiği ayaklanma (868-883). Basralı toprak sahipleri Basra’nın doğusundaki bataklıkları kurutmak için Doğu Afrika’dan birkaç bin Siyah getirtmişlerdi. Çoğu …

Ziggurat

Ziggurat, Mezapotamya’ya özgü bir terimdir, Tanrıdağı anlamındadır. İÖ y. 2200’den İÖ 500’e değin Mezopotamya kentlerinde yapılmış basamaklı piramit biçiminde tapınak kulesi. Tuğladan yapılan ve iç …

Zoralım Yasaları

Zoralım Yasaları, ABD İç Savaşı sırasında, Birlik’ten ayrılan eyaletlerdeki köleleri özgürleştirmek amacıyla çıkarılan yasalar (1861-64). 6 Ağustos 1861 tarihli 1. Zoralım Yasası, Birlik karşıtlarının mülklerine …
Select Language