Kategori: Dünya Tarihi

Piskoposlar Savaşı

Piskoposlar Savaşları, İngiltere kralı I. Charles ile İskoçlar arasında çıkan iki çatışma (1639, 1640). Savaşların nedeni, Charles’ın İskoçya Kilisesi’ne Anglikan ayin biçimlerini zorla benimsetmek istemesi …

Lut Gölü Ruloları

Lut Gölü Ruloları, Filistin’in güneyindeki Yahuda çöllerinde çeşitli mağara ve yıkıntılarda bulunmuş, papirüs ya da deri yazma metinlere verilen ad. Modern arkeoloji tarihinin en önemli …

Lusitania

Lusitania, bir Alman denizaltısı tarafından 7 Mayıs 1915’te batırılması ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girmesine dolaylı yoldan etkide bulunan İngiliz yolcu gemisi. New York’tan yola çıkan …

Lundy’s Lane Çarpışması

Lundy’s Lane Çarpışması, 1812 Savaşı sırasında, ABD’nin Kanada’yı istila girişiminden vazgeçmesiyle sonuçlanan çarpışma (25 Temmuz 1814). Chippewa Çarpışması’nda (5 Temmuz 1814) İngilizleri yenen General Jacob …

Lublin Birliği

Lublin Birliği, Polonya ile Litvanya arasında yapılan ve iki ülkeyi tek bir devlette birleştiren antlaşma (1569). İki ülke-1385’ten sonra Krewo Birliği içinde aynı hükümdarın yönetimi …

Luba Lunda Devletleri

Luba-Lunda devletleri, yaklaşık 1500 den 19. yüzyıl sonuna değin Orta Afrika’da gelişen krallıklar topluluğu. Luba devletlerini oluşturan Balubalar Lualaba Irmağının kaynağı yakınlarında ve Kasai Irmağının …

Sahaptinler

Sahaptinler, günümüzde Washington eyaletinin güneydoğusu, Oregon eyaletinin kuzeydoğusu ve Idaho eyaletinin ortabatısında kalan topraklarda ve Columbia Irmağıyla kollarının havzasında yaşayan Kuzey Amerika Yerlileri. Penuti dil …

Sadaret Alayı

Sadaret alayı, Osmanlı Devleti’nde göreve yeni atanan sadrazamın sarayda padişah katındaki törenden sonra saltanat arabasıyla makamına gidip resmen göreve başlaması sırasında yapılan tören. Sadaret alayı, …

Sadabad

Sadâbad, Lale Devri’nde İstanbul’da Kâğıthane Deresinin Haliç’e doğru uzandığı düzlükteki eğlence yerine Lale Devri’nde verilen ad (1718-30). (Farsçada: “yüz bayındır yer”) Kâğıthane Deresi kıyıları, Lâle …
Select Language