Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Osmanlı Tarihi

Zeamet

Zeamet, Osmanlı Devleti’nde yıllık geliri 20 / 100 bin akçe arasında kabul edilen ve askeri görevler karşılığı verilen orta boy dirlik. Yıllık geliri 50 bin akçenin üzerinde olanlarına ağır zeamet denirdi. Osmanlı Devleti’nin toprak…

Zaptiye Nezareti

Zaptiye Nezareti, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kolluk işlerini yöneten bakanlık. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra ordu ve güvenlik alanlarında köklü yeniliklere gidilirken taşrada yerel zaptiye örgütleri oluşturulmaya…

Zaptiye

Zaptiye, Osmanlı Devleti'nde kolluk örgütü ve görevlisine verilen ad. İstanbul'da ve eyaletlerde kolluk hizmetleri kapıkulu askerleri, beylerbeyi ve sancakbeylerinin buyruğundaki yerel örgütlerce yerine getirilirdi. 1826'da Yeniçeri Ocağı…

Zenta Savaşı

Zenta Savaşı, Senta savaşı olarak da bilinir, Osmanlı ve Avusturya orduları arasında, Tisza Irmağı kıyısındaki Zenta'da (bugün Senta) yapılan ve Osmanlıların bozguna uğramasıyla sonuçlanan savaş (11 Eylül 1697). Osmanlı Devleti ile Kutsal…

Ziştovi Antlaşması

Ziştovi Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Ziştovi'de (bugün Sviştov) imzalanan ve 1788-91 savaşlarına son veren barış antlaşması (4 Ağustos 1791). Osmanlı-Rus Savaşı (1787-91) sürerken Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş…
tr Turkish
X