Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Category

Uygarlıklar

Marslar

Marslar, İtalya'da, bugünkü L'Aquila yö­netim bölgesi içinde kalan Fucinus Gölünün doğu kıyısında yaşamış eski bir halk. Ro­malılara karşı yürütülen İtalik Savaşı'ndaki öncü rolleriyle tanınırlar. Adlarını kökeni Tanrı Mars'a dayanır.…

Maraviler

Maraviler, Bantu dilleri konuşan dokuz halkın oluşturduğu grup. Yer yer ağaçlıklı Malavi çayırlarında ve Zambezi Irmağının aşağı çığırı boyunca yaşarlar. En büyük iki grup Çevalar ile Banyancalardır. Dönüşüm­lü tarıma dayanan…

Marathalar

Marathalar, Mahrattalar olarak da bilinen, Hindistan nüfusunu oluşturan başlıca halklardan biri. Tarihte savaşçılıkları ve Hinduizme bağlılıklarıyla ün kazanmışlardır. Anayurtları olan bugün­kü Maharashtra eyaletinde Maratha dili…

Maranaolar

Maranaolar, Filipinler'deki en büyük Müslüman kültür ve dil topluluğu. 1990'la­rın başlarında sayıları 840 bini bulan Ma­ranaolar, Güneydeki Mindanao Adasında yer alan Lanao del Sur ilindeki Lanao Gö­lünün çevresinde yaşarlar. Başlıca geçim…

Mapuçeler

Mapuçeler, Arokan dili konuşan Güney Amerika Yerlilerinin en kalabalık grubu. Bio-Bio Irmağının güneyinde, Şili'nin Mer­kez Vadisinde otururlar. Günümüzde ken­dilerine ayrılmış topraklarda yaşayan Ma­puçelerin nüfusu 250-300 bin…

Maoriler

Maoriler, Yeni Zelanda'nın Polinezya kö­kenli yerli halkı. Kendi sözlü geleneklerine göre, IS y. 1150'de başlayan göçlerle Yeni Zelanda'ya gelmişlerdir. Genellikle Tahi­ti olduğu düşünülen efsanevi Hawaiki' den gelen "büyük donanma"nın…

Manyikalar

Manyikalar, Vankiayalar olarak da bilinen, Şona dili konuşan halklardan biri. Zimbab­ve'nin doğu ucu ile Mozambik'in içlerinde ve Pungue Irmağının güneyindeki komşu bölgelerde yaşarlar. Öteki Şona toplulukla­rından ayrı bir etnik topluluk…

Mantineia

Mantineia, Arkadia'da kurulmuş Eski Yu­nan kenti. Mainalon ve Artemision dağları arasında, bugünkü Tripolis kentinin yakla­şık 13 km kuzeyinde yer alır. İÖ 5. yüzyılın başlarına değin beş köyden oluşan bir kümeyken, Argos'un isteği…

Maanoğulları

Maanoğulları, Beni Maan olarak da bilinen, 16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyılda Lübnan'ın Akka ile Sayda arasındaki kıyı kesimine egemen olan Dürzi hanedan. Hanedanın atası, Necid ve Rabia bölgelerinden çıkarak Halep yöresine…

Luviler

Luviler, Anadolu'da yaşamış ve günümüz­de var olmayan bir halk. Hititlerle ilişki içindeki Luviler geç Hitit kültürüne damga­larını vurmuşlardır. Luvilerin dili konusun­da bilinenler, Hititlerin başkenti Hattuşa'da (Boğazköy) bulunan…

Luvaleler

Luvaleler, Zambia'nın kuzeybatı kesi­miyle Angola'nın güneydoğu kesiminde ya­şayan ve Bantu dili konuşan halk (LVENALAR ya da LUENALAR) Tarih, dil, maddi kültür ve din açısından, daha kuzeyde yaşayan ve Zaire 'nin güneyine kadar yayılan…

Lurlar

Lurlar, İran'ın batı kesiminde yaşayan dağlı Müslüman halk. Farsçaya yakın ayrı bir dil konuşurlar. İranlılar, Araplar ve başka halklarla karışmış eski bir yerli halkın soyundan geldiklerine inanılır. Komşu Bah­tiyariler gibi yarı tarımcı,…

Luolar

Luolar, Kavirondolar olarak da bilinir, Kenya'nın batısına düşen Kavirondo bölge­sinin Victoria Gölü yakınlarındaki düzlük alanlarında ve Uganda'nın kuzeyinde yaşa­yan halk. Nil-Sahra ailesinin Çari-Nil kolu­na bağlı bir Doğu Sudan dili…

Lundalar

Lundalar, BALUNDALAR olarak da bilinen, Zaire'nin güneydoğu, Angola'nın doğu ve Zambia'nın kuzey ve kuzeybatı kesimlerin­de dağınık biçimde yaşayan ve Bantu dilleri konuşan topluluklara verilen ortak ad. Mu­sokantanda Lundaları,…

Luhyalar

Luhyalar, LUYIALAR ya da ABALUHYALAR olarak da bilinen, Bantu dilleri konuşan akraba kabilelerin oluşturduğu etnik topluluk. Bukusu, Taconi, Vanga, Marama, Tsotso, Tiriki, Nyala, Kabras, rlayo, Marachi, Ho­lo, Maragoli, Dakho, lsukha,…

Lugurular

Lugurular, RUGURULAR ya da VALUGURU­LAR olarak da bilinir, Tanzanya'nın dağlık yöreleri ile ortadoğu kesimindeki kıyı ova­larında yaşayan, Bantu dili konuşan halk. Bir bölümü Dar es-Salaam ile çevresinde yaşamakla birlikte çoğu Morogoro…
tr Turkish
X