Catharine Macaulay 48

Catharine Macaulay

, İngiliz tarihçi ve radikal siyaset yazarı (d. 2 Nisan 1731, Wye, Kent – ö. 22 Haziran 1791, Binfield,  Berkshire, İngiltere).

Özel öğretmenlerden ders aldı. Yunan ve Roma tarihi konusunda okuduğu kitaplardan sonra özgürlükçü ve cumhuriyetçi gö­rüşlere yakınlık duymaya başladı. 1760’ta İskoç hekim ’la evlenme­sinin ardından History of England from the Accession of James I to That of the Bruns­wick Line (I. James’in Tahta, Çıkışından Brunswick Hanedanına Değin İngiltere Ta­rihi) adlı çalışmasına başladı. 1763-83 ara­sında sekiz cilt halinde yayımlanan bu yapıtta parlamento yanlılarını savundu, Oli­ver Cromwell’i tiranlıkla suçladı ve parla­mento üyesi John Hampden’ı cumhuriyetçi ideallerin sözcüsü olarak değerlendirdi. Ki­tap cumhuriyetçi görüşlerden yana açık tutum alması nedeniyle bazı tartışmalara yol açmakla birlikte geniş bir okur kitlesi buldu.

İngiliz komedisi­nin gelişiminde önemli rol oynamış, İngiliz dilinde kalıcı etki bırakmış ilk düzyazı ustası yazar

 

1766’da dul kalan Macaulay, 1774’te Bath’a yerleşti. Yazılarında halk egemenli­ğini ve ılımlı bir toprak reformunu savundu. Address to the People of England, Scotland and Ireland (1775; İngiltere, İskoçya ve İrlanda Halklarına Sesleniş) adlı yapıtında da Amerikan kolonilerinin bağımsızlık mü­cadelesini destekleyerek Quebec Yasası’na ve Britanya’nın kolonileri vergilendirmesi­ne karşı çıktı. 1777’de ününün doruğunday­ken yaptığı Paris gezisinde Jacques Turgot ve Benjamin Franklin’le tanıştı. Ertesi yıl sahte bir hekimin 21 yaşındaki kardeşi William Graham’la evlenmesi bazı çevreler­de gözden düşmesine neden oldu. Gene de 1784-85 yıllarında Amerika gezisi sırasında eşiyle birlikte Mount Vernon’da George Washington’ın konuğu oldu. Observations on the Reflections of The Right Hon. Edmund Burke on the Revolution in France (1790; Edmund Burke’ün Fransız Devrimi Üzerine Düşünceleri Hakkında Gözlemler) adlı son siyasal çalışmasında Fransız Devri­mi’ni savundu ve tek meclisli Fransız Ulusal Meclisi’nin Amerikan yönetim sisteminden bile üstün olduğunu öne sürdü.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language