Cecília Meireles 48

Cecília Meireles

, biçim açısından yalın, ama simgecilik ve imge içeriği açısından karma­şık, çok kişisel lirik şiirleriyle 20. yüzyıl Brezilya edebiyatında önemli bir yer edin­miş yazar, şair ve öğretmen (d. 7 Kasım 1901, Rio de Janeiro – ö. 9 Kasım 1964, Rio de Janeiro, Brezilya).

Küçük yaşta öksüz kaldı ve büyükannesi­nin yanında büyüdü. İlk şiirlerini yazdığın­da dokuz yaşındaydı. On altı yaşında öğ­retmenliğe başladıktan sonra Espectros (1919; Hayaller) adıyla yayımladığı simgeci soneleriyle edebiyat dünyasında tanındı.

1920’ler Brezilya edebiyatında bir devrim dönemiydi. Meireles’in bu dönemdeki çalış­malarıysa çağın milliyetçi eğilimlerinden olduğu kadar serbest nazım ve konuşma diliyle yazma gibi radikal teknik yenilikler­den de uzaktı. Çoğu eleştirmene göre şiirsel anlatımının en iyi aracını, sone gibi gele­neksel biçimlerde buluyordu.

Meireles 1925-39 arasında öğretmenlik görevine ağırlık verdi. Çocuk kitapları yazdı ve 1934’te Rio de Janeiro’da, Brezilya’nın ilk çocuk kütüphanesi olan ’i kurdu. Aynı yıl Portekiz’de, Lizbon ve Coimbra üniversitelerinde Brezilya edebiyatı üzerine dersler verdi. 1936’da yeni Rio de Janeiro Federal Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak atandı.

Dünya edebi­yatının başyapıtları arasında sayılan Nişanlılar’ın yazarı İtalyan şair ve yazar

 

Yaklaşık 14 yıllık suskunluktan sonra, Viagem (1939; Yolculuk) adlı kitabıyla bir şair olarak yeniden ünlendi. Eleştirmenlerin şiirde olgunluğa ve bireyselliğe ulaşmasının göstergesi biçiminde değerlendirdiği bu ya­pıtından sonra yeniden edebiyat çalışmala­rına ağırlık verdi ve ölünceye değin düzenli olarak şiir kitapları yayımladı. Şiirlerinin çoğu Obra Poetica’da (1958; Şiir Çalışmala­rı) toplanmıştır.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language